Trò chuyện cùng Linh Thái

What is "Chat with Linh?"

Cơ hội để Linh Thái kết bạn, nghe các vấn đề trong việc phát triển nghề nghiệp và công việc của họ và xem liệu Linh Thái có thể sử dụng kinh nghiệm làm việc của bản thân để đưa ra những gợi ý giúp họ vượt qua hoặc tiến về phía trước.

How do I get selected?

Sau khi đăng ký tham gia buổi trò chuyện, hãy đảm bảo bạn đã đăng ký nhận bản tin cùng với theo dõi Linh Thái trên Facebook để cập nhật các thông tin mới nhất.

What will I get from this talk?

Linh Thái hy vọng có thể đưa ra những lời khuyên cụ thể cho vấn đề của từng bạn dựa trên kinh nghiệm riêng của bản thân.

H

An opportunity for Linh to get to know friends, hear their career development and work problems and see how Linh can use her work experience to provide suggestions.

H

Everyone needs advice no matter how old they are. Linh feels she was very lucky to have found mentors at every part of her life. She hopes she can use her experience to provide advice to people who were in similar situations as her.