Chương trình ưu đãi tháng 7

Sử dụng voucher 1.000.000 VNĐ

(Quà tặng trong workshop 1/7/2023)

Thanh toán ngay 7.690.000 VNĐ

➤ Tặng ngay 02 khóa online bất kỳ

Đã cọc 1.000.000 VNĐ

➤ Thanh toán phần còn lại: 6.690.000 VNĐ

Ưu đãi học viên cũ: 8.022.000 VNĐ

(Ưu đãi 40%)

Thanh toán 8.022.000 VNĐ

➤ Từ 1/7 đến 8/7/2023

Thanh toán 2 đợt: 8.690.000 VNĐ

(Ưu đãi 35%)

(Chỉ áp dụng cho thanh toán chuyển khoản)

Đợt 1: Thanh toán 4.345.000 VNĐ

(50% học phí ưu đãi)

➤ Từ 1/7 đến 8/7/2023

Đợt 2: Thanh toán 4.345.000 VNĐ

(50% học phí ưu đãi còn lại)

➤ Từ 17/7 đến 23/7/2023

Thanh toán 3 đợt: 9.359.000 VNĐ

(Ưu đãi 30%)

(Chỉ áp dụng cho thanh toán chuyển khoản)

Đợt 1: Thanh toán 4.680.000 VNĐ

(50% học phí ưu đãi)

➤ Từ 1/7 đến 8/7/2023

Đợt 2: Thanh toán 2.809.000 VNĐ

(30% học phí ưu đãi)

➤ Từ 17/7 đến 23/7/2023

Đợt 3: Thanh toán 1.870.000 VNĐ

(20% học phí ưu đãi còn lại)

➤ Từ 24/7 đến 30/7/2023

Chương trình

Sử dụng voucher

1.000.000 VNĐ

trong workshop 1/7/2023

Ưu đãi học viên cũ (40%):

8.022.000 VNĐ

Thanh toán 2 đợt (Ưu đãi 35%):

8.690.000 VNĐ

(Chỉ áp dụng cho thanh toán chuyển khoản)

Thanh toán 3 đợt (Ưu đãi 30%):

9.359.000 VNĐ

(Chỉ áp dụng cho thanh toán chuyển khoản)

Thể lệ chương trình

Hạn thanh toán

Thanh toán 7.690.000 VNĐ

➤ Tặng ngay 02 khóa online bất kỳ

Đã cọc 1.000.000 VNĐ trong workshop 1/7

➤ Thanh toán phần còn lại: 6.690.000 VNĐ

Thanh toán 8.022.000 VNĐ

Đợt 1: Thanh toán 4.345.000 VNĐ (50% học phí ưu đãi)

Từ 1/7 đến 8/7/2023

Đợt 2: Thanh toán 4.345.000 VNĐ (50% học phí ưu đãi còn lại)

Từ 17/7 đến 23/7/2023

Đợt 1: Thanh toán 4.680.000 VNĐ (50% học phí ưu đãi)

Từ 1/7 đến 8/7/2023

Đợt 2: Thanh toán 2.809.000 VNĐ (30% học phí ưu đãi)

Từ 17/7 đến 23/7/2023

Đợt 3: Thanh toán 1.870.000 VNĐ (20% học phí ưu đãi còn lại)

Từ 24/7 đến 30/7/2023

THÔNG TIN THANH TOÁN

Tên tài khoản:    CTY CP SKILLS BRIDGE


Tên ngân hàng:  VCB PGD Thao Dien - CN Thu Thiem - HCM


Số tài khoản:      1031288758


Cú pháp: "Họ tên - SĐT - Mã khóa học - Mã voucher"

Ví dụ cú pháp: Nguyen Van A - 0909123456 - 2307DSEM

Nếu bạn cần hỗ trợ đăng ký và thanh toán, vui lòng liên hệ hotline: 090.233.5354 (Ms. Thảo Nguyễn)


Thông tin liên quan đến việc hủy và hoàn học phí, vui lòng kiểm tra tại đây

Chọn khóa học theo nhu cầu

Lãnh Đạo Từ Bên Trong

2.520.000₫

Quản Trị Mục Tiêu KPI/OKR

4.550.000₫

Lập Kế Hoạch Chiến Lược

4.550.000₫

Giao Tiếp Tạo Ảnh Hưởng

1.750.000₫

Đào tạo kỹ năng làm việc văn phòng và kinh doanh cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

© 2023 - Bản quyền Công ty cổ phần Skills Bridge

Theo dõi chúng tôi

Đào tạo kỹ năng làm việc văn phòng và kinh doanh cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

© 2023 - Bản quyền Công ty cổ phần Skills Bridge