phat trien ban than phát triển bản thân quản lý

Cách quản lý củ cà rốt hoặc cây gậy

CÁCH QUẢN LÝ: CỦ CÀ RỐT HAY CÂY GẬY?

Team của bạn là tài sản quan trọng nhất đối với người doanh nhân. Và quản lý nhóm là phần công việc khó nhất. Mặc dù chúng ta hy vọng mọi thành viên trong team đều chủ động cố gắng, nhưng có lúc bạn phải áp dụng những quy định để giúp tiến triển mục tiêu của team phù hợp với mục tiêu của công ty. 

 

Có 2 cách để động viên nhân viên: bằng củ cà rốt hoặc cây gậy. Linh thích sử dụng một củ cà rốt khi có thể, và sau đó cây gậy là biện pháp cuối cùng. 

 

1. Nói chuyện với từng nhân viên để đặt mục tiêu. Nếu vượt quá sự mong đợi, họ có thể được nhận tiền thưởng. 

 

2. Nếu họ không đạt được mục tiêu, họ sẽ bị cảnh cáo. Gặp gỡ mỗi nhân viên làm việc kém hiệu quả ngay khi họ trễ thời hạn hoặc làm lỗi. 

 

3. Sau cảnh báo thứ ba, họ sẽ bị khai trừ. Hãy chắc chắn rằng họ biết điều này trước. 

 

Bạn đang điều hành một doanh nghiệp, không phải là một tổ chức từ thiện. Nếu bạn tiếp tục trả lương cho nhân viên, thì họ cần giúp doanh nghiệp phát triển. Nếu họ không thể làm điều đó, thì bạn cần phải tìm người khác có thể giúp bạn. Trách nhiệm của bạn là đảm bảo công ty có lợi nhuận, để công ty có thể tiếp tục trả lương cho mọi người. Nếu có một vài người đẩy công ty xuống, thì đó là điều không công bằng với những người khác đang làm việc chăm chỉ mỗi ngày.

Back to blog

Leave a comment