Học hỏi từ Chuyên gia


Cột Mốc 4: Công Thức Đạt Thành Tựu Lớn Trong Sự Nghiệp - Chu Thị Ngọc Hạnh - Finance Director - Navigos Group

⭐️Cột Mốc⭐️ là chuỗi video podcast 4 tập do Skills Bridge và VietnamWorks hợp tác sản xuất, giúp bạn định hình và chinh phục từng...

Cột Mốc 3 : Làm Thế Nào Để Giải Quyết Khó Khăn (Của Bạn Và Đồng Nghiệp) Trong Công Việc? - Nguyễn Thị Quỳnh Trang - Manager Navigos Search South

⭐️Cột Mốc⭐️ là chuỗi video podcast 4 tập do Skills Bridge và VietnamWorks hợp tác sản xuất, giúp bạn định hình và chinh phục từng...

Cột Mốc 2: Làm Thế Nào Để Chuyển Việc, Đổi Ngành Một Cách Chuyên Nghiệp? - Phạm Thị Hoài Linh - Human Resource Director - Navigos Group

⭐️Cột Mốc⭐️ là chuỗi video podcast 4 tập do Skills Bridge và VietnamWorks hợp tác sản xuất, giúp bạn định hình và chinh phục từng...

Cột Mốc 1: Chiến Lược Để Thành Công Trong Công Việc Đầu Tiên - Nguyễn Thị Vân Anh - Regional Sales Director tại VietnamWorks

⭐️Cột Mốc⭐️ là chuỗi video podcast 4 tập do Skills Bridge và VietnamWorks hợp tác sản xuất, giúp bạn định hình và chinh phục từng...

#3 Làm Gì Khi Cơ Hội Làm Việc Mới Tìm Đến Bạn? - Anh Võ - Co-founder; Head of Business of UNITE

⭐️Học hỏi từ Chuyên gia⭐️ là chuỗi nội dung chia sẻ các mẹo hay thực tế mà các chuyên gia với hơn 10 năm kinh...