HỢP TÁC

HỢP TÁC

HỢP TÁC

HỢP TÁC

MẠNG LƯỚI TRUYỀN THÔNG

Tổng số lượt tiếp cận năm 2021

80,000,000+
trên tất cả các kênh
Các kênh social

PHƯƠNG THỨC HỢP TÁC

Truyền thông thương hiệu

Truyền thông thương hiệu

Truyền thông thương hiệu

Nhóm của chúng tôi sẽ hợp tác chặt chẽ với thương hiệu của bạn để đưa ra các thông điệp chính xác theo mục tiêu của từng chiến dịch.

Sở hữu mạng lưới truyền thông đa kênh, chúng tôi có thể truyền tải câu chuyện thương hiệu bằng nhiều hình thức khác nhau, giúp tiếp cận nhóm công chúng mục tiêu một cách tối ưu nhất.

Nhóm của chúng tôi sẽ hợp tác chặt chẽ với thương hiệu của bạn để đưa ra các thông điệp chính xác theo mục tiêu của từng chiến dịch.

Sở hữu mạng lưới truyền thông đa kênh, chúng tôi có thể truyền tải câu chuyện thương hiệu bằng nhiều hình thức khác nhau, giúp tiếp cận nhóm công chúng mục tiêu một cách tối ưu nhất.

Hội nghị, sự kiện, giao lưu

Hội nghị, sự kiện, giao lưu

Sự kiện sắp tới của thương hiệu có ảnh hưởng hơn với một bài phát biểu, buổi trò chuyện hoặc sự góp mặt của Thái Vân Linh.

Các buổi giao lưu có mặt Linh luôn thú vị, đầy ắp cảm hứng không chỉ bởi sự có mặt của cô ấy mà còn là nguồn năng lượng tích cực cô ấy mang lại.

Sự kiện sắp tới của thương hiệu có ảnh hưởng hơn với một bài phát biểu, buổi trò chuyện hoặc sự góp mặt của Thái Vân Linh.

Các buổi giao lưu có mặt Linh luôn thú vị, đầy ắp cảm hứng không chỉ bởi sự có mặt của cô ấy mà còn là nguồn năng lượng tích cực cô ấy mang lại.

Hội nghị, sự kiện, giao lưu
Huấn luyện và cố vấn nghề nghiệp

Huấn luyện và cố vấn nghề nghiệp

Huấn luyện và cố vấn

Linh sẽ làm việc với bạn và đội ngũ quản lý cấp cao của bạn để thiết kế một chương trình đào tạo phù hợp, hiệu quả.

Các chương trình đào tạo của Linh luôn hướng đến nâng cao hiệu suất và phương thức để mỗi người phát triển khả năng của mình một cách toàn diện nhất.

Linh sẽ làm việc với bạn và đội ngũ quản lý cấp cao của bạn để thiết kế một chương trình đào tạo phù hợp, hiệu quả.

Các chương trình đào tạo của Linh luôn hướng đến nâng cao hiệu suất và phương thức để mỗi người phát triển khả năng của mình một cách toàn diện nhất.

ĐỐI TÁC

Các doanh nghiệp đã hợp tác cùng Thái Vân Linh