THÔNG TIN THÚ VỊ TỪ

CHƯƠNG TRÌNH 2023

10

ngày mở đơn

1800

đơn đăng ký

Quà tặng được đăng ký nhiều nhất:

Quà tặng được cạnh tranh nhiều nhất: 

Trị giá

3,900,000 VND

Trị giá

14,000,000 VND

Trị giá

999,000 VND

Trị giá

2,399,000 VND

Trị giá

2,699,000 VND

Trị giá

799,000 VND

Trị giá

499,000 VND

Trị giá

1,188,000 VND

Trị giá

99,000 VND

THÔNG TIN THÚ VỊ TỪ CHƯƠNG TRÌNH 2023

10

ngày mở đơn

1800

đơn đăng ký

Quà tặng được đăng ký

nhiều nhất:

Quà tặng được cạnh tranh

nhiều nhất: 

Trị giá

3,900,000 VND

Trị giá

14,000,000 VND

Trị giá

999,000 VND

Trị giá

2,399,000 VND

Trị giá

2,699,000 VND

Trị giá

799,000 VND

Trị giá

499,000 VND

Trị giá

1,188,000 VND

Trị giá

99,000 VND

Trị giá

3,900,000 VND

Trị giá

14,000,000 VND

Trị giá

999,000 VND

Trị giá

2,399,000 VND

Trị giá

2,699,000 VND

Trị giá

799,000 VND

Trị giá

499,000 VND

Trị giá

1,188,000 VND

Trị giá

99,000 VND

Các câu hỏi thường gặp

1. Mình có cần trả chi phí nào khi nhận quà không?
Tất cả quà tặng trong chương trình đều là MIỄN PHÍ. 
Các bạn chỉ cần điền thông tin vào biểu mẫu để nhận quà mà KHÔNG PHẢI CHI TRẢ BẤT KỲ CHI PHÍ NÀO!
2. Biểu mẫu (form) đăng ký nào được tính là hợp lệ?
Việc đăng ký quà tặng chỉ được tính khi bạn hoàn tất biểu mẫu trên trang quatang.thaivanlinh.com.

KHÔNG ÁP DỤNG khi bạn đăng ký tại các trang thông tin của đối tác The Coach, CoderSchool, Money with Mina, Fonos.
3. Bao lâu sau khi đăng ký mình sẽ nhận được quà tặng? 
 1. Quà tặng sẽ được gửi đến địa chỉ email bạn đã đăng ký trong biểu mẫu vào ngày 25/12/2023
 2. Vì số lượng quà tặng có hạn, BTC không đảm bảo tất cả người đăng ký đều sẽ nhận được quà từ chương trình.
4. Cách thức lựa chọn người thắng giải như thế nào?
 1. Mỗi bạn được đăng ký 1 phần quà. Ban tổ chức (BTC) sẽ lựa chọn các bạn may mắn có phần chia sẻ chân thành, thú vị để trao quà. Vì số lượng quà tặng có hạn, BTC không đảm bảo tất cả người đăng ký đều sẽ nhận được quà từ chương trình.
 2. Quà tặng sẽ được gửi đến địa chỉ email bạn đã đăng ký trong biểu mẫu vào ngày 25/12/2023.
5. Làm thế nào để trò chuyện cùng chị Thái Vân Linh?
Để có cơ hội nhận phần quà là 1 Buổi trò chuyện trực tiếp 1-1 cùng chị Thái Vân Linh, bạn hãy chia sẻ câu chuyện, gửi lời nhắn hay đặt câu hỏi đến chị Linh ở mục 9 trong biểu mẫu. Chị Linh và BTC sẽ chọn bạn có chia sẻ ấn tượng nhất để trao giải đặc biệt này. 

Tuỳ vào nơi ở hiện tại, bạn có thể chọn 1 trong hai hình thức: 
(1) Gặp trực tiếp tại TP. Hồ Chí Minh
- Thời gian và địa chỉ gặp mặt sẽ được thông báo khi có kết quả chính thức từ chương trình. 
- BTC sẽ chi trả chi phí thức uống trong buổi gặp mặt.
- BTC không có trách nhiệm chi trả các chi phí khác như di chuyển, lưu trú… trong trường hợp các bạn ở ngoài khu vực TPHCM muốn gặp mặt trực tiếp.
(2) Gặp trực tuyến qua link Google Meet
- Thời gian sẽ được thông báo khi có kết quả chính thức từ chương trình.

Các câu hỏi thường gặp

1. Mình có cần trả chi phí nào khi nhận quà không?
Tất cả quà tặng trong chương trình đều là MIỄN PHÍ.

Các bạn chỉ cần điền thông tin vào biểu mẫu để nhận quà mà KHÔNG PHẢI CHI TRẢ BẤT KỲ CHI PHÍ NÀO!
2. Biểu mẫu (form) đăng ký nào được tính là hợp lệ?
Việc đăng ký quà tặng chỉ được tính khi bạn hoàn tất biểu mẫu trên trang quatang.thaivanlinh.com.

KHÔNG ÁP DỤNG khi bạn đăng ký tại các trang thông tin của đối tác The Coach, CoderSchool, Money with Mina, Fonos.
3. Bao lâu sau khi đăng ký mình sẽ nhận được quà tặng? 
 1. Quà tặng sẽ được gửi đến địa chỉ email bạn đã đăng ký trong biểu mẫu vào ngày 25/12/2023
 2. Vì số lượng quà tặng có hạn, BTC không đảm bảo tất cả người đăng ký đều sẽ nhận được quà từ chương trình.
4. Cách thức lựa chọn người thắng giải như thế nào?
 1. Mỗi bạn được đăng ký 1 phần quà. Ban tổ chức (BTC) sẽ lựa chọn các bạn may mắn có phần chia sẻ chân thành, thú vị để trao quà. Vì số lượng quà tặng có hạn, BTC không đảm bảo tất cả người đăng ký đều sẽ nhận được quà từ chương trình.
 2. Quà tặng sẽ được gửi đến địa chỉ email bạn đã đăng ký trong biểu mẫu vào ngày 25/12/2023.
5. Làm thế nào để trò chuyện cùng chị Thái Vân Linh?
Để có cơ hội nhận phần quà là 1 Buổi trò chuyện trực tiếp 1-1 cùng chị Thái Vân Linh, bạn hãy chia sẻ câu chuyện, gửi lời nhắn hay đặt câu hỏi đến chị Linh ở mục 9 trong biểu mẫu. Chị Linh và BTC sẽ chọn bạn có chia sẻ ấn tượng nhất để trao giải đặc biệt này. 

Tuỳ vào nơi ở hiện tại, bạn có thể chọn 1 trong hai hình thức: 
(1) Gặp trực tiếp tại TP. Hồ Chí Minh
- Thời gian và địa chỉ gặp mặt sẽ được thông báo khi có kết quả chính thức từ chương trình. 
- BTC sẽ chi trả chi phí thức uống trong buổi gặp mặt.
- BTC không có trách nhiệm chi trả các chi phí khác như di chuyển, lưu trú… trong trường hợp các bạn ở ngoài khu vực TPHCM muốn gặp mặt trực tiếp.
(2) Gặp trực tuyến qua link Google Meet
- Thời gian sẽ được thông báo khi có kết quả chính thức từ chương trình.

Cảm ơn sự đồng hành 

Cảm ơn sự đồng hành 

Việc đăng ký quà tặng chỉ được tính khi bạn hoàn tất biểu mẫu trên trang thaivanlinh.com/quatang. KHÔNG ÁP DỤNG khi bạn đăng ký tại các trang thông tin của đối tác The Coach, CoderSchool, Money with Mina, Fonos.

Sách nói - Gói Hội viên Fonos đến 1 năm

Số lượng: 5


Quyền Lợi Gói Hội Viên Fonos 

 1. 1 thẻ sách mỗi tháng để mua 1 sách nói bất kỳ
 2. Sở hữu sách nói đã mua mãi mãi, ngay cả khi hủy
 3. Truy cập không giới hạn vào kho nội dung độc quyền (Tóm tắt sách, Nhạc thư giãn, Thiền định, Truyện ngủ)

Xem thêm chi tiết về gói hội viên tại đây.

Việc đăng ký quà tặng chỉ được tính khi bạn hoàn tất biểu mẫu trên trang thaivanlinh.com/quatang. KHÔNG ÁP DỤNG khi bạn đăng ký tại các trang thông tin của đối tác The Coach, CoderSchool, Money with Mina, Fonos.

Sách nói - Gói Hội viên Fonos đến 1 năm

Số lượng: 5


Quyền Lợi Gói Hội Viên Fonos 

 1. 1 thẻ sách mỗi tháng để mua 1 sách nói bất kỳ
 2. Sở hữu sách nói đã mua mãi mãi, ngay cả khi hủy
 3. Truy cập không giới hạn vào kho nội dung độc quyền (Tóm tắt sách, Nhạc thư giãn, Thiền định, Truyện ngủ)

Xem thêm chi tiết về gói hội viên tại đây.

Việc đăng ký quà tặng chỉ được tính khi bạn hoàn tất biểu mẫu trên trang thaivanlinh.com/quatang. KHÔNG ÁP DỤNG khi bạn đăng ký tại các trang thông tin của đối tác The Coach, CoderSchool, Money with Mina, Fonos.

Tài chính - Khóa học Money with Mina

Số lượng: 5


Thử thách 100 ngày kế hoạch tự chủ tài chính

Xem thêm chi tiết về khóa học tại đây.

Việc đăng ký quà tặng chỉ được tính khi bạn hoàn tất biểu mẫu trên trang thaivanlinh.com/quatang. KHÔNG ÁP DỤNG khi bạn đăng ký tại các trang thông tin của đối tác The Coach, CoderSchool, Money with Mina, Fonos.

Tài chính - Khóa học Money with Mina

Số lượng: 5


Thử thách 100 ngày kế hoạch tự chủ tài chính.

Xem thêm chi tiết về gói khóa học tại đây.

Việc đăng ký quà tặng chỉ được tính khi bạn hoàn tất biểu mẫu trên trang thaivanlinh.com/quatang. KHÔNG ÁP DỤNG khi bạn đăng ký tại các trang thông tin của đối tác The Coach, CoderSchool, Money with Mina, Fonos.

Tiếng Anh - Học giao tiếp cùng The Coach

Thời hạn: 6 tháng

Số lượng: 30


App đầu tiên tại Việt Nam tích hợp đầy đủ các công nghệ AI hàng đầu thế giới. Giải quyết 89% vấn đề của người học giao tiếp

Xem thêm chi tiết về app tại đây.

Việc đăng ký quà tặng chỉ được tính khi bạn hoàn tất biểu mẫu trên trang thaivanlinh.com/quatang. KHÔNG ÁP DỤNG khi bạn đăng ký tại các trang thông tin của đối tác The Coach, CoderSchool, Money with Mina, Fonos.

Tiếng Anh - Học giao tiếp cùng The Coach

Thời hạn: 6 tháng

Số lượng: 30


App đầu tiên tại Việt Nam tích hợp đầy đủ các công nghệ AI hàng đầu thế giới. Giải quyết 89% vấn đề của người học giao tiếp

Xem thêm chi tiết về app tại đây.

Việc đăng ký quà tặng chỉ được tính khi bạn hoàn tất biểu mẫu trên trang thaivanlinh.com/quatang. KHÔNG ÁP DỤNG khi bạn đăng ký tại các trang thông tin của đối tác The Coach, CoderSchool, Money with Mina, Fonos.

Tiếng Anh - Học giao tiếp cùng The Coach

Thời hạn: 3 tháng

Số lượng: 30


App đầu tiên tại Việt Nam tích hợp đầy đủ các công nghệ AI hàng đầu thế giới. Giải quyết 89% vấn đề của người học giao tiếp

Xem thêm chi tiết về app tại đây.

Việc đăng ký quà tặng chỉ được tính khi bạn hoàn tất biểu mẫu trên trang thaivanlinh.com/quatang. KHÔNG ÁP DỤNG khi bạn đăng ký tại các trang thông tin của đối tác The Coach, CoderSchool, Money with Mina, Fonos.

Tiếng Anh - Học giao tiếp cùng The Coach

Số lượng: 3 tháng

Số lượng: 30


App đầu tiên tại Việt Nam tích hợp đầy đủ các công nghệ AI hàng đầu thế giới. Giải quyết 89% vấn đề của người học giao tiếp

Xem thêm chi tiết về app tại đây.

Combo 3 Khoá - Hoàn thiện Năng lực lãnh đạo cho Quản lý mới

Số lượng: 5

Giảng viên: Thái Vân Linh


Chuỗi khóa học này sẽ cung cấp kiến thức và công cụ cần thiết để những người đã là nhà quản lý nhiều kinh nghiệm hoặc mới bắt đầu với vai trò quản lý nâng cao năng lực, bao gồm các kỹ năng quản lý cơ bản và chuyên sâu như:

(1) Quản lý thời gian và trao quyền

(2) Quản lý đội nhóm hiệu quả

(3) Xây dựng kế hoạch để đạt mục tiêu chung của tổ chức

Combo 3 Khoá - Hoàn thiện Năng lực lãnh đạo cho Quản lý mới

Số lượng: 5

Giảng viên: Thái Vân Linh


Chuỗi khóa học này sẽ cung cấp kiến thức và công cụ cần thiết để những người đã là nhà quản lý nhiều kinh nghiệm hoặc mới bắt đầu với vai trò quản lý nâng cao năng lực, bao gồm các kỹ năng quản lý cơ bản và chuyên sâu như:

(1) Quản lý thời gian và trao quyền
(2) Quản lý đội nhóm hiệu quả
(3) Xây dựng kế hoạch để đạt mục tiêu chung của tổ chức

Combo 3 Khoá - Giao tiếp tạo ảnh hưởng

Số lượng: 5

Giảng viên: Thái Vân Linh


Bạn là nhà quản lý muốn tạo ra văn hoá giao tiếp thấu hiểu đội ngũ. Hoàn thiện văn hóa giao tiếp trong công sở chính là hoàn thiện khả năng diễn đạt ý kiến, bỏ lại phía sau sự nhút nhát và dừng hoàn toàn việc sợ hãi giao tiếp, bao gồm:

(1) Bí kíp giao tiếp chinh phục cấp trên và cấp dưới từ A-Z

(2) Thành công thuyết phục đám đông từ kỹ năng thuyết trình

(3) Trước sự kiện networking: nắm bắt tư duy, sẵn sàng gắn kết

Combo 3 Khoá - Giao tiếp tạo ảnh hưởng

Số lượng: 5

Giảng viên: Thái Vân Linh


Bạn là nhà quản lý muốn tạo ra văn hoá giao tiếp thấu hiểu đội ngũ. Hoàn thiện văn hóa giao tiếp trong công sở chính là hoàn thiện khả năng diễn đạt ý kiến, bỏ lại phía sau sự nhút nhát và dừng hoàn toàn việc sợ hãi giao tiếp, bao gồm:

(1) Bí kíp giao tiếp chinh phục cấp trên và cấp dưới từ A-Z
(2) Thành công thuyết phục đám đông từ kỹ năng thuyết trình
(3) Trước sự kiện networking: nắm bắt tư duy, sẵn sàng gắn kết

Khoá học từ Linh - Bí quyết Cân bằng sự nghiệp & Cuộc sống

Số lượng: 5

Giảng viên: Thái Vân Linh


Lập kế hoạch làm chủ cuộc sống!

(1) Xây dựng kế hoạch hành động cho các nhóm khía cạnh trong cuộc sống: sức khỏe, tình cảm, sự nghiệp và tài chính

(2) Đặt mục tiêu phát triển bản thân và tập trung cải thiện theo kế hoạch ngắn - trung - dài hạn

(3) Học cách kiểm soát căng thẳng từ các mối bận tâm trong cuộc sống, thay đổi tư duy sống và làm việc một cách tích cực

Khoá học từ Linh - Bí quyết Cân bằng sự nghiệp & Cuộc sống

Số lượng: 5

Giảng viên: Thái Vân Linh


Lập kế hoạch làm chủ cuộc sống!

(1) Xây dựng kế hoạch hành động cho các nhóm khía cạnh trong cuộc sống: sức khỏe, tình cảm, sự nghiệp và tài chính
(2) Đặt mục tiêu phát triển bản thân và tập trung cải thiện theo kế hoạch ngắn - trung - dài hạn
(3) Học cách kiểm soát căng thẳng từ các mối bận tâm trong cuộc sống, thay đổi tư duy sống và làm việc một cách tích cực

Việc đăng ký quà tặng chỉ được tính khi bạn hoàn tất biểu mẫu trên trang thaivanlinh.com/quatang. KHÔNG ÁP DỤNG khi bạn đăng ký tại các trang thông tin của đối tác The Coach, CoderSchool, Money with Mina, Fonos.

CoderSchool - Học Data Analysis Cùng Mentor 1-kèm-1

Số lượng: 15


Nắm vững kỹ năng SQL, trực quan hoá dữ liệu với PowerBI. Chỉ trong vòng 2 tháng học online 1-kèm-1 với Mentor cùng thời gian học linh động, bạn sẽ tự tin xây dựng dashboard và khám phá nhiều insight thú vị từ data.

Xem thêm chi tiết về khóa học tại đây.

Việc đăng ký quà tặng chỉ được tính khi bạn hoàn tất biểu mẫu trên trang thaivanlinh.com/quatang. KHÔNG ÁP DỤNG khi bạn đăng ký tại các trang thông tin của đối tác The Coach, CoderSchool, Money with Mina, Fonos.

CoderSchool - Học Data Analysis Cùng Mentor 1-kèm-1

Số lượng: 15


Nắm vững kỹ năng SQL, trực quan hoá dữ liệu với PowerBI. Chỉ trong vòng 2 tháng học online 1-kèm-1 với Mentor cùng thời gian học linh động, bạn sẽ tự tin xây dựng dashboard và khám phá nhiều insight thú vị từ data.

Xem thêm chi tiết về khóa học tại đây.

Việc đăng ký quà tặng chỉ được tính khi bạn hoàn tất biểu mẫu trên trang thaivanlinh.com/quatang. KHÔNG ÁP DỤNG khi bạn đăng ký tại các trang thông tin của đối tác The Coach, CoderSchool, Money with Mina, Fonos.

Sách nói - Gói Hội viên Fonos đến 1 tháng

Số lượng: 40


Quyền Lợi Gói Hội Viên Fonos 

 1. 1 thẻ sách mỗi tháng để mua 1 sách nói bất kỳ
 2. Sở hữu sách nói đã mua mãi mãi, ngay cả khi hủy
 3. Truy cập không giới hạn vào kho nội dung độc quyền (Tóm tắt sách, Nhạc thư giãn, Thiền định, Truyện ngủ)

Xem thêm chi tiết về gói hội viên tại đây.

Việc đăng ký quà tặng chỉ được tính khi bạn hoàn tất biểu mẫu trên trang thaivanlinh.com/quatang. KHÔNG ÁP DỤNG khi bạn đăng ký tại các trang thông tin của đối tác The Coach, CoderSchool, Money with Mina, Fonos.

Sách nói - Gói Hội viên Fonos đến 1 tháng

Số lượng: 5


Quyền Lợi Gói Hội Viên Fonos 

 1. 1 thẻ sách mỗi tháng để mua 1 sách nói bất kỳ
 2. Sở hữu sách nói đã mua mãi mãi, ngay cả khi hủy
 3. Truy cập không giới hạn vào kho nội dung độc quyền (Tóm tắt sách, Nhạc thư giãn, Thiền định, Truyện ngủ)

Xem thêm chi tiết về gói hội viên tại đây.