Cân bằng cảm xúc của bản thân phát triển bản thân
Bạn đang tìm kiếm sự cân bằng trong cuộc sống của mình? Nếu vậy, bạn có biết làm thế nào để định nghĩa "cân bằng"?

Linh gợi ý rằng cân bằng cảm xúc là chìa khóa của hạnh phúc. Ví dụ:
Nếu bạn thất bại ở một điều gì đó, hãy cho phép mình khóc trong một ngày. Nếu bạn thành công ở một điều gì đó, hãy cho phép bản thân ăn mừng trong một ngày. Chỉ một ngày, sau đó trở lại làm việc.

Vấn đề là: hầu hết khi chúng ta gục ngã, chúng ta khóc trong một tháng. Và khi chúng ta chiến thắng, chúng ta chỉ bước tiếp và tiếp tục làm việc. Chúng ta không cho phép mình ăn mừng chiến thắng của bản thân. Vì vậy, điều đó nói với bộ não của chúng ta rằng những suy nghĩ tiêu cực quan trọng hơn những suy nghĩ tích cực.

Vì vậy, chúng ta hãy bắt đầu cho phép mình thương tiếc và ăn mừng một cách bình đẳng. Đây là bước đầu tiên để có một cuộc sống cân bằng hơn về mặt cảm xúc - một cuộc sống hạnh phúc và trọn vẹn hơn.