Đặt mục tiêu mỗi ngày phát triển bản thân

Bạn nên đạt được một mục tiêu MỖI NGÀY! Khi bạn chứng minh với bản thân rằng bạn có thể cam kết với một nhiệm vụ và sau đó hoàn thành nó, bạn sẽ xây dựng sự tự tin của mình để đặt ra những mục tiêu lớn hơn và phát triển bản thân. Đây là cách bạn có thể tiếp tục duy trì động lực.


Mục tiêu hàng ngày của bạn không cần quá lớn để nó trở nên ý nghĩa. Bạn có thể thức dậy sớm hơn bình thường một giờ, đọc sách 15 phút, hoàn thành một dự án sau giờ làm việc, hoặc thậm chí tập thể dục 10 phút. Điều này có thể là bất cứ việc gì giúp bạn cải thiện cuộc sống của mình. Bạn chỉ cần thiết lập mục tiêu khi ngày bắt đầu và đảm bảo bạn hoàn thành nhiệm vụ đó vào cuối ngày.


Đây là nhiệm vụ cho hôm nay:

Ngay bây giờ, hãy nghĩ về mục tiêu bạn sẽ hoàn thành vào cuối ngày. Sau đó viết nó vào comment bên dưới. Hành đồng ghi ra những mục tiêu cần hoàn thành sẽ thúc đẩy và nhắc nhở bạn hoàn thành công việc đó.


Khả năng tin tưởng và dựa vào bản thân để làm những gì bạn nói rằng bạn sẽ làm, là động lực lớn nhất giúp bạn luôn có động lực ở mọi lứa tuổi và trong mọi tình huống. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng cũng giống như bất cứ điều gì khác trong cuộc sống, bạn phải thực hành liên tục mới có thể giỏi được.