Động lực là một sinh vật sống phát triển bản thân

Duy trì động lực là cách bạn dần phát triển bản thân từ những điều nhỏ nhất. Tuy nhiên, đây không phải là một việc dễ dàng. 


Nhưng Linh nghĩ rằng động lực được ví như một sinh vật sống. Linh cần cho nó “ăn” bằng cách cung cấp những thông tin thú vị và bổ ích, “uống” những kinh nghiệm giúp Linh hiểu được làm gì để đạt được tới mục tiêu của mình, và “yêu” nó bằng cách để bản thân được bên cạnh những người luôn giúp đỡ mình và người có cùng chí hướng.


Làm thế nào để bạn giữ cho mình có động lực?