Đừng để những suy nghĩ tiêu cực kìm hãm chúng ta phát triển bản thân

Chúng ta thường là nhà phê bình nghiêm khắc nhất với chính bản thân mình. Bạn có thể nghĩ rằng mình sẽ phát triển bản thân bằng cách làm tốt hơn nhưng bạn không nên tự hạ thấp mình xuống nếu biết mình đã cố gắng hết sức.


Hãy luôn cố gắng biến suy nghĩ tiêu cực thành tích cực. Khi bộ não của bạn muốn cung cấp cho bạn phản hồi tiêu cực, đừng đồng ý và buồn vì điều này sẽ làm bạn mất động lực. Thay vào đó, hãy viết ra những suy nghĩ tiêu cực và liệt kê cách bạn sẽ cải thiện những điều đó cho tương lai. Điều này sẽ biến suy nghĩ tiêu cực của bạn thành một bài tập mang tính xây dựng.


Hãy nhớ: Đừng xem điều xấu 🙈, đừng nghe điều xấu 🙉, đừng nói điều xấu 🙊. Đừng để những suy nghĩ tiêu cực kìm hãm chúng ta!