Hành Động Hơn Không Làm Gì phát triển bản thân

Sự thành công như một cái thang. Rất khó để leo lên khi bạn bỏ tay trong túi.


Sẽ có những ngày bạn cảm thấy mình không còn sức lực để tiếp tục leo lên. Nhưng chỉ cần cố gắng thực hiện mỗi ngày ít nhất một nấc. Hãy nhớ rằng, thà hành động còn hơn là không làm gì. Đôi khi chậm mà chắc sẽ giúp ta chiến thắng và phát triển bản thân hơn.