Nỗ Lực Vì "Bạn Ở Tương Lai" phát triển bản thân

Có những lúc bạn muốn phát triển bản thân, trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình nhưng không phải để cho bạn, mà là cho những người bạn yêu thương chẳng hạn như con cái. Nhưng cũng nên nhớ rằng có một người khác cũng rất là quan trọng trong cuộc đời: chính “Bạn Ở Tương lai”.


Khi bạn tìm kiếm năng lượng để có động lực, hãy nhớ rằng những nỗ lực đó là dành cho Bạn Ở Tương lai. “Bạn ở hiện tại” sẽ thường không muốn nỗ lực để tự giác học hỏi thêm hay đầu tư thêm thời gian làm việc chăm chỉ hơn bởi vì bạn đã cảm thấy hài lòng với hiện tại. Không ai có thể nhảy từ “bạn ở hiện tại” đến sự thành công của “bạn ở tương lai” mà không để nhiều nỗ lực vào. Hãy tự tạo động lực cho tương lai bạn muốn đạt được!