Sẵn sàng thử sức với những điều mới phát triển bản thân

Nếu bạn cứ bay trong nhà, mức cao nhất bạn có thể đạt được chỉ là trần của ngôi nhà đó.


Chúng ta thường muốn làm những điều mình cảm thấy là thoải mái và quen thuộc bởi vì nó dễ hơn làm một điều mới. Nhưng nếu chỉ làm những thứ mình đang làm, mình chỉ đạt được thứ mình đang có. Vì thế, nếu bạn muốn bay cao hơn để đạt được nhiều mục tiêu hơn trong cuộc đời, bạn nên chuẩn bị tinh thần và sẵn sàng thử những điều mới, học các kỹ năng mới và tương tác với những người mới. Điều đó không chỉ giúp bạn phát triển bản thân mà còn cho bạn cơ hội để khám phá thế giới rộng lớn bên ngoài.