tập trung hiệu quả công việc phát triển bản thân

Hãy tập trung vào hiệu quả công việc, đừng để sự bận rộn cuốn bạn đi. Luôn bận rộn không phải là cách chứng minh bạn đang làm tốt công việc. Thay vào đó, hãy tìm cách tối ưu nhất để làm công việc của mình. Bằng cách luôn sáng tạo và tự động hóa, bạn có thể thực hiện công việc nhanh hơn, hiệu quả hơn mà không để sự bận rộn cuốn mình đi một cách vô thức và vô nghĩa.


Làm việc chăm chỉ là tốt, nhưng hoàn thành đúng việc còn quan trọng hơn. Trước khi lên danh sách công việc hàng ngày của mình, bạn cần nghĩ sâu để tìm câu trả lời cho những câu hỏi sau: ✍️

1) Bạn đang làm những công việc nào? Những công việc này có thật sự cần thiết không?

2) Có cách nào tốt hơn để làm mọi việc không? Bạn có thể giao việc này cho ai?

3) Làm thế nào bạn có thể cải tiến quy trình hay tự động hóa công việc này để tăng hiệu suất của bạn?


Sẽ luôn có cách tốt hơn để giải quyết công việc hiệu quả. Hãy học cách làm việc thông minh và bạn sẽ làm chủ được thời gian và cuộc sống của mình.