Thái Độ Quyết Định 90% Cuộc Sống phát triển bản thân

Trau dồi kiến thức và cải thiện kỹ năng mỗi ngày là cách bạn đang rèn luyện để trở nên hoàn thiện hơn. Linh nghĩ điều này đúng nhưng chưa đủ!


Hãy luôn nhớ rằng: Thái độ sẽ quyết định tới 90% cuộc sống! Thái độ là cách bạn lựa chọn, tiếp nhận thông tin, tiếp nhận như thế nào và phản ứng ra sao. Bởi vậy, đây cũng là yếu tố để phát triển bản thân tạo nên “cái chất” và quyết định sự thành công của bạn.


Sự xuất sắc không phải một kỹ năng, nó được hình thành bởi thái độ. Nếu bạn muốn trở thành một người xuất chúng, hãy học cách biến những năng lượng tiêu cực thành tích cực, lạc quan trước mọi hoàn cảnh, luôn nỗ lực tìm giải pháp thay vì đắm chìm trong bi quan khi khó khăn ập tới.