Thất Bại Để Làm Tốt Hơn phát triển bản thân

Hãy luôn nhớ rằng, không ai giỏi ngay lần đầu tiên khi mình làm công việc gì. Nhưng thất bại trong việc làm một cái gì đó sẽ tốt hơn là không làm gì cả. Học cách thất bại cũng là học cách để phát triển bản thân. Với sự kiên nhẫn và kiên trì thực hành bạn sẽ học hỏi thêm được nhiều thứ để làm tốt hơn cho những lần sau. Và một ngày nào đó, bạn sẽ phát hiện ra rằng mình đã trở thành chuyên gia của công việc đó.

đọc thêm

Những chia sẻ của Thái Vân Linh về chủ đề Khởi nghiệp, Phát triển Bản thân, Phát triển Sự nghiệp