Thúc Đẩy Chính Mình Để Thành Công phát triển bản thân

Sự thành công bắt đầu từ nội tâm. Bạn phải mong muốn phát triển bản thân. Bạn phải thúc đẩy chính mình. Bởi vì không ai khác có thể làm điều đó cho bạn.


Từ "thúc đẩy" nghĩa là gì?

Thúc đẩy chính mình có nghĩa là làm việc thêm giờ trong khi những người bạn đang tụ tập ăn chơi.

Thúc đẩy chính mình có nghĩa là thất bại hàng trăm lần và tiếp tục đấu tranh để học điều mới.

Thúc đẩy chính mình có nghĩa là thức dậy sớm mặc dù bạn mới đi ngủ vài giờ trước.


Làm thế nào bạn tự thúc đẩy chính mình? Hãy chia sẻ mục tiêu của bạn cho tuần này để tất cả chúng ta có thể khuyến khích thúc đẩy lẫn nhau nhé!