tự hào với chính mình phát triển bản thân

Sự thành công, sự tự tin, niềm hạnh phúc - mọi thứ đều bắt đầu bằng việc bạn cảm thấy tự hào với chính mình. Chúng ta thường nói về những điều chúng ta làm sai hơn là những điều chúng ta làm tốt. Nên để bạn tạo nên sự hài lòng này là bằng cách thừa nhận với bản thân rằng tất cả những điều bạn làm là tuyệt vời. Thật dễ dàng để làm điều này nhưng hầu hết chúng ta không quen làm.


Nên hôm nay để bắt đầu tuần mới một cách tốt đẹp, Linh muốn các bạn thử hoạt động này với Linh:

Nghĩ về tuần vừa qua và chọn một món bạn đã làm rất tốt.

Bạn cảm thấy thế nào khi hoàn thành điều đó.


Tại sao bạn nghĩ rằng làm được điều này là rất giỏi?

Sử dụng mẫu dưới đây để nói câu trả lời của bạn thành lời.

“Tôi rất tự hào vì tôi đã ____________________. Sau khi tôi đã hoàn thành điều này tôi cảm thấy _______________. Tôi rất giỏi bởi vì __________________. “


Bộ não của bạn cần nghe bạn nói ra những thành tích này để nó có thể giúp bạn phát triển sự hài lòng với bản thân. Khi bạn tự hào với chính mình và nhìn nhận mọi vấn đề và sai lầm của chính bạn một cách cởi mở hơn, bạn sẽ thấy bản thân mình tốt lên từng ngày. Thay đổi suy nghĩ, thay đổi cuộc đời.