Vượt Qua Thách Thức Với Năng Lượng Tích Cực phát triển bản thân
Linh mong mọi người đã có những ngày Tết tuyệt vời và sẵn sàng để bắt đầu một năm phát triển bản thân hơn. Hôm nay là ngày Thứ Hai đầu tiên của năm mới, hãy dùng ngày này để bắt đầu một năm mới làm việc với những năng lượng tích cực và hăng hái. Làm việc hết sức mình và nhớ rằng mỗi thách thức sẽ làm cho cuộc sống trở nên thú vị hơn và chính việc vượt qua những thách thức đó làm cho cuộc sống trở nên ý nghĩa.

đọc thêm

Những chia sẻ của Thái Vân Linh về chủ đề Khởi nghiệp, Phát triển Bản thân, Phát triển Sự nghiệp