Bắt đầu ngày mới với suy nghĩ tích cực phát triển bản thân

Cách chúng ta bắt đầu ngày mới ảnh hưởng rất lớn đến tâm trạng của chúng ta trong suốt cả ngày. Vào buổi sáng, khi mới thức dậy, tâm trí của chúng ta là một bức tranh trống rỗng. Nếu bắt đầu nó bằng những suy nghĩ tiêu cực và phân tích về tất cả các vấn đề trong cuộc đời, điều đó giống như đổ mực đen lên toàn bộ bức tranh.


Bạn có bắt đầu một ngày bằng cách nghĩ về tất cả những sai lầm của ngày hôm qua và tất cả những vấn đề bạn sẽ cần phải giải quyết hôm nay không? Hay bạn bắt đầu bằng cách nghĩ xem bạn may mắn như thế nào khi thức dậy vào một ngày khác và có cơ hội để làm cho ngày hôm nay thậm chí còn tốt hơn ngày hôm qua?


Bắt đầu ngày mới của bạn bằng cách nghĩ 3 điều tích cực về bản thân hoặc 3 điều bạn rất hạnh phúc có được trong đời. Có thể nói, tôi thông minh, tôi vui vẻ, tôi mạnh mẽ, tôi tốt bụng… v.v. Mục đích là để đảm bảo rằng bạn đã chuẩn bị sẵn cây cọ vẽ để vẽ vào giây phút thức dậy. Nếu không, bản thân cũ của bạn sẽ sơn lại bức tranh bằng những vấn đề của ngày hôm qua.


Tùy thuộc vào chúng ta để vẽ ra bức tranh trong ngày và của cả tương lai. Và tất cả bắt đầu bằng việc tin tưởng vào bản thân và hành động để nhắc nhở về nhiều phẩm chất tích cực của chúng ta.