Căng thẳng là một phần của hành trình đi đến thành công phát triển thành công

Khi bạn cảm thấy căng thẳng, điều đó thật không dễ chịu và rất khó khăn bởi vì đó thường là những tình huống mới và xa lạ với bạn. Nhưng với Linh, căng thẳng là một phần của hành trình đi đến thành công. Nếu mọi thứ bạn đang làm cảm thấy dễ dàng thì điều đó có nghĩa là bạn không học hỏi được điều mới, đồng nghĩa là bạn không phát triển.


Khi bạn trở nên giỏi hơn trong những việc bạn làm, căng thẳng sẽ giảm bớt. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tiếp tục thúc đẩy cuộc sống của mình tiến lên, bạn phải nhớ rằng nhiệm vụ của bạn là đảm bảo bạn đang duy trì một mức độ căng thẳng nào đó. Luôn luôn đi theo hướng có thể giúp bạn tiếp tục học hỏi mặc dù đó có thể không phải là con đường dễ dàng.