Điều bạn tin tưởng quyết định con người bạn trở thành phát triển bản thân

Hãy bắt đầu tin vào những điều bạn muốn. Nếu bạn muốn có một cuộc sống phi thường và thành công, bạn cần phải tin rằng bạn đã thành công! Nếu bạn muốn hạnh phúc hơn, bạn cần tin rằng bạn đang hạnh phúc.


Điều bạn tin tưởng quyết định con người bạn trở thành. Nếu bạn tin rằng mình có thể làm được điều gì đó thì bạn sẽ làm được. Tất nhiên rằng, nó cũng sẽ đòi hỏi sự nỗ lực và chăm chỉ nhưng khi bạn thực sự tin rằng mình có khả năng làm được điều gì, bạn sẽ cảm thấy có động lực và sức mạnh to lớn để biến điều đó thành hiện thực.

đọc thêm

Những chia sẻ của Thái Vân Linh về chủ đề Khởi nghiệp, Phát triển Bản thân, Phát triển Sự nghiệp