Lạc Quan Hướng Đến Những Kết Quả Tốt Đẹp phát triển bản thân

Lạc quan chính là thái độ phản ánh niềm tin và hy vọng hướng đến những kết quả tốt đẹp. Một ví dụ quen thuộc Linh rất thích là chuyện cái ly chứa nước tới nửa chừng. Người lạc quan thì thấy cái ly đầy một nửa, người bi quan thì nghĩ cái ly hết một nửa.


Chúng ta nên là những người biết rằng đang có nửa ly bởi vì khi mình tập trung vào những thứ mình đã có sẽ giúp cho góc nhìn của mình tích cực hơn. Ai trong chúng ta đều luôn muốn có nhiều hơn trong cuộc sống, vì thế nếu cứ tập trung về những điều không có, chúng ta sẽ luôn bi quan. Khi mình có lạc quan vào tương lai, mình sẽ chăm chỉ, nỗ lực và kiên trì hơn với hành trình đến thành công.

đọc thêm

Những chia sẻ của Thái Vân Linh về chủ đề Khởi nghiệp, Phát triển Bản thân, Phát triển Sự nghiệp