sẵn sàng chấp nhận thay đổi phát triển bản thân

“Nếu bạn không thích điều gì đó, hãy thay đổi nó. Nếu bạn không thể thay đổi nó, hãy thay đổi thái độ của mình.” Thay đổi góc nhìn sẽ mang đến cho bạn trải nghiệm mới và biến vấn đề phức tạp trở nên đơn giản hơn. Làm sao làm được điều này? Hãy bắt đầu với suy nghĩ của bạn. 🧠


Luyện tập thay đổi mẫu câu từ tiêu cực thành tích cực trong cuộc sống là một cách tuyệt vời để giúp bạn phát triển bản thân và thay đổi góc nhìn của mình trở nên tích cực hơn. Ví dụ, thay vì nghĩ rằng bạn “phải” làm điều gì đó, hãy nói với bản thân rằng bạn “muốn” hay “thích” làm nó. Suy nghĩ “mình phải dọn dẹp nhà cửa” sẽ khiến bạn xem hành động đó là trách nhiệm. Câu nói “mình thích dọn dẹp nhà cửa cho gọn gàng” khiến công việc đó trở thành điều bạn đang mong đợi và mang tính chủ động.


Khi thái độ sống của bạn thay đổi, thế giới trong mắt bạn sẽ hoàn toàn khác. Thay đổi sẽ không đến nếu chúng ta trông chờ vào người khác hay đợi thời điểm thích hợp. Bạn chính là sự thay đổi mà mình đang tìm kiếm ngay lúc này. ✊