Viết Nên Một Chương Mới Cho Cuộc Sống phát triển bản thân

Sẽ rất khó để bắt đầu một chương mới trong cuộc đời nếu cứ đọc đi đọc lại chương cũ. Những trải nghiệm trước đây của bạn dù tốt hay xấu, tất cả những điều này đều làm cho cuộc sống của bạn trở nên độc đáo và tương lai sẽ thêm phần thú vị. Cũng giống như cách bạn phát triển bản thân, hãy học hỏi thêm nhiều điều mới để có thể hoàn thiện phiên bản tốt nhất của chính mình.


Hãy nhớ rằng bạn là tác giả của chính cuộc đời mình, vì vậy hãy viết một câu chuyện thật đặc sắc!