Truyền Cảm Hứng

Mỗi Cấp Độ Tiếp Theo Của Cuộc Sống Của Bạn Sẽ Đòi Hỏi Một Con Người Khác Của Bạn Phát Triển Bản Thân

Mỗi Cấp Độ Tiếp Theo Của Cuộc Sống Của Bạn Sẽ Đ...

“Mình không thể. Mình chưa từng làm điều gì tương tự.” Câu nói này có quen thuộc với bạn không? Nếu câu trả lời là có, thì có thể bạn...

Mỗi Cấp Độ Tiếp Theo Của Cuộc Sống Của Bạn Sẽ Đ...

“Mình không thể. Mình chưa từng làm điều gì tương tự.” Câu nói này có quen thuộc với bạn không? Nếu câu trả lời là có, thì có thể bạn...

Kiên Trì Thì Suối Cũng Có Thể Thắng Đá Phát Triển Bản Thân

Kiên Trì Thì Suối Cũng Có Thể Thắng Đá

“Trong cuộc đối đầu giữa dòng suối và hòn đá, dòng suối luôn luôn thắng, không phải bằng sức mạnh mà bằng sự kiên trì.” Có thể thấy, dòng nước...

Kiên Trì Thì Suối Cũng Có Thể Thắng Đá

“Trong cuộc đối đầu giữa dòng suối và hòn đá, dòng suối luôn luôn thắng, không phải bằng sức mạnh mà bằng sự kiên trì.” Có thể thấy, dòng nước...

Sẵn Sàng Chấp Nhận Thay Đổi Phát Triển Bản Thân

Sẵn Sàng Chấp Nhận Thay Đổi

“Nếu bạn không thích điều gì đó, hãy thay đổi nó. Nếu bạn không thể thay đổi nó, hãy thay đổi thái độ của mình.” Thay đổi góc nhìn sẽ...

Sẵn Sàng Chấp Nhận Thay Đổi

“Nếu bạn không thích điều gì đó, hãy thay đổi nó. Nếu bạn không thể thay đổi nó, hãy thay đổi thái độ của mình.” Thay đổi góc nhìn sẽ...

Sáng Tạo Là Kết Nối Mọi Thứ Với Nhau Phát Triển Bản Thân

Sáng Tạo Là Kết Nối Mọi Thứ Với Nhau

Theo James Webb Young: “Một ý tưởng mới chẳng là gì ngoài sự kết hợp mới của các nhân tố cũ”. Linh đồng ý với quan điểm này. Thực tế,...

Sáng Tạo Là Kết Nối Mọi Thứ Với Nhau

Theo James Webb Young: “Một ý tưởng mới chẳng là gì ngoài sự kết hợp mới của các nhân tố cũ”. Linh đồng ý với quan điểm này. Thực tế,...

Tạo Cánh Cửa Của Bạn Phát Triển Bản Thân

Tạo Cánh Cửa Của Bạn

Milton Berle chia sẻ: “Nếu cơ hội không gõ cửa nhà bạn, có nghĩa là nhà bạn chưa có cửa. Hãy gắn 1 cái cửa vào nhà bạn”. Điều này...

Tạo Cánh Cửa Của Bạn

Milton Berle chia sẻ: “Nếu cơ hội không gõ cửa nhà bạn, có nghĩa là nhà bạn chưa có cửa. Hãy gắn 1 cái cửa vào nhà bạn”. Điều này...

Hoàn Thành Tốt Hơn Hoàn Hảo Phát Triển Bản Thân

Hoàn Thành Tốt Hơn Hoàn Hảo

“Hoàn thành tốt hơn là Hoàn hảo” - Sheryl Sandberg Cuộc sống là không hoàn hảo. Tư tưởng hoàn hảo, ở một góc độ nào đó, sẽ giới hạn khả...

Hoàn Thành Tốt Hơn Hoàn Hảo

“Hoàn thành tốt hơn là Hoàn hảo” - Sheryl Sandberg Cuộc sống là không hoàn hảo. Tư tưởng hoàn hảo, ở một góc độ nào đó, sẽ giới hạn khả...