Truyền Cảm Hứng

Làm Công Việc Yêu Thích Thì Cả Đời Không Phải Làm Việc Phát Triển Bản Thân

Làm Công Việc Yêu Thích Thì Cả Đời Không Phải L...

“Hãy chọn công việc bạn yêu thích và như vậy bạn sẽ không phải làm việc một ngày nào trong cuộc đời.” – Khổng Tử Một người trung bình dành...

Làm Công Việc Yêu Thích Thì Cả Đời Không Phải L...

“Hãy chọn công việc bạn yêu thích và như vậy bạn sẽ không phải làm việc một ngày nào trong cuộc đời.” – Khổng Tử Một người trung bình dành...

Đánh Bay Cơn Buồn Ngủ Phát Triển Bản Thân

Đánh Bay Cơn Buồn Ngủ

“Lỡ một giờ vào buổi sáng và bạn sẽ mất cả ngày để đuổi theo” - Richard Whately Trong một nghiên cứu kéo dài 5 năm trên 177 triệu phú...

Đánh Bay Cơn Buồn Ngủ

“Lỡ một giờ vào buổi sáng và bạn sẽ mất cả ngày để đuổi theo” - Richard Whately Trong một nghiên cứu kéo dài 5 năm trên 177 triệu phú...

Giao Tiếp Khéo Léo Để Theo Đuổi Mục Tiêu Phát Triển Bản Thân

Giao Tiếp Khéo Léo Để Theo Đuổi Mục Tiêu

“Nếu bạn chỉ giao tiếp, bạn có thể tồn tại. Nhưng nếu bạn giao tiếp khéo léo, bạn có thể tạo ra điều kỳ diệu.” - Jim Rohn Ngày nay,...

Giao Tiếp Khéo Léo Để Theo Đuổi Mục Tiêu

“Nếu bạn chỉ giao tiếp, bạn có thể tồn tại. Nhưng nếu bạn giao tiếp khéo léo, bạn có thể tạo ra điều kỳ diệu.” - Jim Rohn Ngày nay,...

Cơ Hội Giống Như Bình Minh Phát Triển Bản Thân

Cơ Hội Giống Như Bình Minh

“Cơ hội giống như bình minh, nếu bạn chờ quá lâu, bạn sẽ bỏ lỡ nó.” - William Arthur Ward Sự nghiệp của bạn cũng vậy. Hãy chuẩn bị sẵn...

Cơ Hội Giống Như Bình Minh

“Cơ hội giống như bình minh, nếu bạn chờ quá lâu, bạn sẽ bỏ lỡ nó.” - William Arthur Ward Sự nghiệp của bạn cũng vậy. Hãy chuẩn bị sẵn...

Chăm Chỉ Làm Nên Sự Nghiệp Thành Công

Khi bạn nhìn vào những chú ong cần mẫn xây dựng tổ theo một cấu trúc bền vững thì hãy tin rằng sự chăm chỉ của bạn cũng sẽ đạt...

Chăm Chỉ Làm Nên Sự Nghiệp Thành Công

Khi bạn nhìn vào những chú ong cần mẫn xây dựng tổ theo một cấu trúc bền vững thì hãy tin rằng sự chăm chỉ của bạn cũng sẽ đạt...

Mặt Trời Chiếu Sáng Trên Con Đường Của Bạn Phát Triển Bản Thân

Mặt Trời Chiếu Sáng Trên Con Đường Của Bạn

“Hãy hướng về phía Mặt Trời, bạn sẽ không thể nhìn thấy bóng tối. Đó là những gì hoa hướng dương đang làm” - Helen Keller. 🌻 Nếu những bông...

Mặt Trời Chiếu Sáng Trên Con Đường Của Bạn

“Hãy hướng về phía Mặt Trời, bạn sẽ không thể nhìn thấy bóng tối. Đó là những gì hoa hướng dương đang làm” - Helen Keller. 🌻 Nếu những bông...