Truyền Cảm Hứng

Tiếp Tục Tiến Về Phía Trước

Tiếp Tục Tiến Về Phía Trước

Walt Disney đã từng nói: “Chúng tôi không ngừng tiến về phía trước, mở những cánh cửa mới và làm những điều khác biệt bởi vì chúng tôi tò mò....

Tiếp Tục Tiến Về Phía Trước

Walt Disney đã từng nói: “Chúng tôi không ngừng tiến về phía trước, mở những cánh cửa mới và làm những điều khác biệt bởi vì chúng tôi tò mò....

Đánh Bay Nỗi Sợ Giao Tiếp Tiếng Anh

Đánh Bay Nỗi Sợ Giao Tiếp Tiếng Anh

Giao tiếp là một kỹ năng bạn có thể học, đặc biệt là bằng Tiếng Anh. Học nói ngoại ngữ cũng giống như đi xe đạp, ban đầu bạn có...

Đánh Bay Nỗi Sợ Giao Tiếp Tiếng Anh

Giao tiếp là một kỹ năng bạn có thể học, đặc biệt là bằng Tiếng Anh. Học nói ngoại ngữ cũng giống như đi xe đạp, ban đầu bạn có...

Nghĩ, Nói Và Làm Phát Triển Bản Thân

Nghĩ, Nói Và Làm

Trong cuốn sách thiếu nhi “Chester dũng cảm” của Audrey Penn, nhân vật Mẹ Gấu Mèo đã nói với Chester rằng: Dũng cảm không có nghĩa là không sợ hãi;...

Nghĩ, Nói Và Làm

Trong cuốn sách thiếu nhi “Chester dũng cảm” của Audrey Penn, nhân vật Mẹ Gấu Mèo đã nói với Chester rằng: Dũng cảm không có nghĩa là không sợ hãi;...

Tầm Quan Trọng Của Tính Đồng Đội

Tầm Quan Trọng Của Tính Đồng Đội

“Phải có hai hòn đá mới có thể đánh lửa.” - Louisa May Alcott. 🔥 Lửa là kết quả của số nhiều và chỉ xuất hiện khi có tương tác....

Tầm Quan Trọng Của Tính Đồng Đội

“Phải có hai hòn đá mới có thể đánh lửa.” - Louisa May Alcott. 🔥 Lửa là kết quả của số nhiều và chỉ xuất hiện khi có tương tác....

Vẻ Đẹp Là Thứ Bạn Cảm Nhận Bên Trong Phát Triển Bản Thân

Vẻ Đẹp Là Thứ Bạn Cảm Nhận Bên Trong

“Vẻ đẹp là cách bạn cảm nhận từ bên trong và nó phản chiếu qua đôi mắt bạn chứ không phải qua đường nét cơ thể.” Nói cách khác, đó...

Vẻ Đẹp Là Thứ Bạn Cảm Nhận Bên Trong

“Vẻ đẹp là cách bạn cảm nhận từ bên trong và nó phản chiếu qua đôi mắt bạn chứ không phải qua đường nét cơ thể.” Nói cách khác, đó...

Trân Trọng Giá Trị Gia Đình Phát Triển Bản Thân

Trân Trọng Giá Trị Gia Đình

Đâu là giá trị quan trọng nhất trong cuộc đời của bạn? “Chúng ta có nhiều nơi để đến, nhưng chỉ có một chốn để quay về.” Đó là nhà!...

Trân Trọng Giá Trị Gia Đình

Đâu là giá trị quan trọng nhất trong cuộc đời của bạn? “Chúng ta có nhiều nơi để đến, nhưng chỉ có một chốn để quay về.” Đó là nhà!...