Truyền Cảm Hứng

Cuộc Sống Giống Như Việc Đạp Xe

Cuộc Sống Giống Như Việc Đạp Xe

“Cuộc sống giống như việc đạp xe. Để giữ được thăng bằng, bạn cần liên tục đạp về phía trước”. Điều giúp chúng ta không ngừng tiến lên chính là...

Cuộc Sống Giống Như Việc Đạp Xe

“Cuộc sống giống như việc đạp xe. Để giữ được thăng bằng, bạn cần liên tục đạp về phía trước”. Điều giúp chúng ta không ngừng tiến lên chính là...

Hãy Đối Thoại Tích Cực Với Bản Thân Phát Triển Bản Thân

Hãy Đối Thoại Tích Cực Với Bản Thân!

“Chúng ta là sản phẩm của chính cách mình suy nghĩ về bản thân. Bạn nghĩ gì về mình, bạn sẽ có khả năng cao trở thành chính điều ấy.”...

Hãy Đối Thoại Tích Cực Với Bản Thân!

“Chúng ta là sản phẩm của chính cách mình suy nghĩ về bản thân. Bạn nghĩ gì về mình, bạn sẽ có khả năng cao trở thành chính điều ấy.”...

Hiểu Rõ Giá Trị Bản Thân Phát Triển Bản Thân

Hiểu Rõ Giá Trị Bản Thân

Albert Einstein từng nói: "Nếu bạn đánh giá một con cá bằng khả năng leo cây thì cả đời nó sẽ nghĩ rằng mình ngu ngốc." Ai cũng có những...

Hiểu Rõ Giá Trị Bản Thân

Albert Einstein từng nói: "Nếu bạn đánh giá một con cá bằng khả năng leo cây thì cả đời nó sẽ nghĩ rằng mình ngu ngốc." Ai cũng có những...

Chiến Lược Tăng Trưởng Duy Nhất: Làm Việc Chăm Chỉ

Chiến Lược Tăng Trưởng Duy Nhất: Làm Việc Chăm Chỉ

“Thiên tài chỉ có 1% là thông minh và 99% là do khổ luyện”. Câu nói nổi tiếng của Thomas Edison vẫn truyền cảm hứng cho tới tận bây giờ,...

Chiến Lược Tăng Trưởng Duy Nhất: Làm Việc Chăm Chỉ

“Thiên tài chỉ có 1% là thông minh và 99% là do khổ luyện”. Câu nói nổi tiếng của Thomas Edison vẫn truyền cảm hứng cho tới tận bây giờ,...

Hãy Tận Dụng Sức Mạnh Của Nụ Cười Phát Triển Bản Thân

Hãy Tận Dụng Sức Mạnh Của Nụ Cười!

“Một ngày không có tiếng cười là một ngày lãng phí.” Cuộc sống như một tấm gương, nếu bạn mỉm cười với nó, nó cũng sẽ mỉm cười lại với...

Hãy Tận Dụng Sức Mạnh Của Nụ Cười!

“Một ngày không có tiếng cười là một ngày lãng phí.” Cuộc sống như một tấm gương, nếu bạn mỉm cười với nó, nó cũng sẽ mỉm cười lại với...

Hãy Học Cách Biết Ơn Cuộc Sống Phát Triển Bản Thân

Hãy Học Cách Biết Ơn Cuộc Sống

“Chỉ có 2 cách để sống cuộc đời của bạn. Một là coi những phép màu không có thật. Hai là coi mọi thứ đến với mình như một phép...

Hãy Học Cách Biết Ơn Cuộc Sống

“Chỉ có 2 cách để sống cuộc đời của bạn. Một là coi những phép màu không có thật. Hai là coi mọi thứ đến với mình như một phép...