Quan Điểm Về Bảo Hiểm Của Người Việt Nam

Với tổng dân số hơn 100 triệu người nhưng mới chỉ khoảng 11% tham gia bảo hiểm, Việt Nam vẫn là một thị trường có nhiều tiềm năng về quy mô và chất lượng.

1. Bảo Hiểm Là Sản Phẩm Cần Thiết

Theo khảo sát trên LinkedIn của Thái Vân Linh, 56% (trong 1,205) người tham gia khảo sát cho rằng bảo hiểm là sản phẩm cần thiết, 33% khác nhấn mạnh rằng bảo hiểm rất cần thiết. Đồng thời có đến 71% (trong 1,591) người tham gia khảo sát cho biết thứ tự ưu tiên khi chọn mua bảo hiểm là: Bảo hiểm sức khỏe ⇒ Bảo hiểm nhân thọ ⇒ Bảo hiểm hưu trí.

Kết quả này cũng cùng xu hướng với thị trường bảo hiểm hiện nay. Thông tin từ Bộ Tài chính cho biết đến ngày 30/11/2023, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ (gồm bảo hiểm sức khỏe) tăng 2%. Trong khi đó, thị trường bảo hiểm nhân thọ giảm khoảng 12,5%. Theo các chuyên gia, thực trạng già hoá dân số là một trong những nguyên nhân chính khiến thị trường bảo hiểm sức khoẻ có nhiều triển vọng. Theo World Bank, tỷ lệ người cao tuổi trong cơ cấu dân số của Việt Nam (từ 60 tuổi trở lên) đã tăng từ 8,8% năm 2010 lên 12,8% vào năm 2021.

2. Giải Quyết Quyền Lợi Nhanh Chóng Là Điều Khách Hàng Quan Tâm Nhất

Theo Vietnam Report, có đến 81,8% doanh nghiệp và chuyên gia cho rằng việc xuất hiện nhiều thông tin tiêu cực về bảo hiểm nhân thọ là thách thức lớn nhất mà các doanh nghiệp gặp phải trong năm nay. Phần lớn những bất cập này thường nằm ở thực trạng nhiều quy trình tư vấn chưa giúp khách hàng hiểu rõ về các chính sách hay các khoản tích luỹ, bồi thường. Cùng với đó là việc hợp đồng bảo hiểm khá dài (thông thường một bộ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ dài từ 25-60 trang, có khi lên đến trên 100 trang), nhiều thông tin và khá khó hiểu.
Số liệu từ Reguta cho thấy, trong phần Trải nghiệm các dịch vụ Bảo hiểm, hơn 36% người dùng quan tâm đến việc các thủ tục bảo hiểm cần được giải quyết nhanh chóng. Khảo sát trên LinkedIn Thái Vân Linh cũng mang lại kết quả tương tự khi có đến 45% (trong 768) người tham gia đã chọn “giải quyết quyền lợi nhanh” là cân nhắc số 1 để chọn một công ty bảo hiểm.
Tuy vậy một thông tin khả quan là 72,7% doanh nghiệp và chuyên gia đã trả lời khảo sát của Vietnam Report cho rằng, việc phát triển và áp dụng công nghệ trong tất cả các giai đoạn của chuỗi giá trị ngành bảo hiểm sẽ là cơ hội lớn nhất thúc đẩy sự phục hồi cho toàn ngành. Các ứng dụng công nghệ sẽ góp phần đơn giản hoá thủ tục, cá nhân hóa sản phẩm bảo hiểm cho từng người dùng, cũng như truyền tải thông tin đến khách hàng một cách minh bạch.
Khảo sát: Thói quen tiêu dùng của người Việt Nam

Khảo sát: Quan điểm về bảo hiểm của người Việt Nam


Viết bởi

Có hơn 24 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, tiếp thị và vận hành. Những nội dung của Thái Vân Linh cung cấp các công cụ và cảm hứng nhằm giúp các bạn trẻ Việt Nam thăng tiến trong công việc và khám phá trọn vẹn tiềm năng của mình.


Quan Điểm Về Bảo Hiểm Của Người Việt Nam

Với tổng dân số hơn 100 triệu người nhưng mới chỉ khoảng 11% tham gia bảo hiểm, Việt Nam vẫn là một thị trường có nhiều tiềm năng về quy mô và chất lượng.

1. Bảo Hiểm Là Sản Phẩm Cần Thiết

Theo khảo sát trên LinkedIn của Thái Vân Linh, 56% (trong 1,205) người tham gia khảo sát cho rằng bảo hiểm là sản phẩm cần thiết, 33% khác nhấn mạnh rằng bảo hiểm rất cần thiết. Đồng thời có đến 71% (trong 1,591) người tham gia khảo sát cho biết thứ tự ưu tiên khi chọn mua bảo hiểm là: Bảo hiểm sức khỏe ⇒ Bảo hiểm nhân thọ ⇒ Bảo hiểm hưu trí.

Kết quả này cũng cùng xu hướng với thị trường bảo hiểm hiện nay. Thông tin từ Bộ Tài chính cho biết đến ngày 30/11/2023, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ (gồm bảo hiểm sức khỏe) tăng 2%. Trong khi đó, thị trường bảo hiểm nhân thọ giảm khoảng 12,5%. Theo các chuyên gia, thực trạng già hoá dân số là một trong những nguyên nhân chính khiến thị trường bảo hiểm sức khoẻ có nhiều triển vọng. Theo World Bank, tỷ lệ người cao tuổi trong cơ cấu dân số của Việt Nam (từ 60 tuổi trở lên) đã tăng từ 8,8% năm 2010 lên 12,8% vào năm 2021.

2. Giải Quyết Quyền Lợi Nhanh Chóng Là Điều Khách Hàng Quan Tâm Nhất

Theo Vietnam Report, có đến 81,8% doanh nghiệp và chuyên gia cho rằng việc xuất hiện nhiều thông tin tiêu cực về bảo hiểm nhân thọ là thách thức lớn nhất mà các doanh nghiệp gặp phải trong năm nay. Phần lớn những bất cập này thường nằm ở thực trạng nhiều quy trình tư vấn chưa giúp khách hàng hiểu rõ về các chính sách hay các khoản tích luỹ, bồi thường. Cùng với đó là việc hợp đồng bảo hiểm khá dài (thông thường một bộ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ dài từ 25-60 trang, có khi lên đến trên 100 trang), nhiều thông tin và khá khó hiểu.
Số liệu từ Reguta cho thấy, trong phần Trải nghiệm các dịch vụ Bảo hiểm, hơn 36% người dùng quan tâm đến việc các thủ tục bảo hiểm cần được giải quyết nhanh chóng. Khảo sát trên LinkedIn Thái Vân Linh cũng mang lại kết quả tương tự khi có đến 45% (trong 768) người tham gia đã chọn “giải quyết quyền lợi nhanh” là cân nhắc số 1 để chọn một công ty bảo hiểm.
Tuy vậy một thông tin khả quan là 72,7% doanh nghiệp và chuyên gia đã trả lời khảo sát của Vietnam Report cho rằng, việc phát triển và áp dụng công nghệ trong tất cả các giai đoạn của chuỗi giá trị ngành bảo hiểm sẽ là cơ hội lớn nhất thúc đẩy sự phục hồi cho toàn ngành. Các ứng dụng công nghệ sẽ góp phần đơn giản hoá thủ tục, cá nhân hóa sản phẩm bảo hiểm cho từng người dùng, cũng như truyền tải thông tin đến khách hàng một cách minh bạch.
Khảo sát: Thói quen tiêu dùng của người Việt Nam

Khảo sát: Quan điểm về bảo hiểm của người Việt Nam


Viết bởi

Có hơn 24 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, tiếp thị và vận hành. Những nội dung của Thái Vân Linh cung cấp các công cụ và cảm hứng nhằm giúp các bạn trẻ Việt Nam thăng tiến trong công việc và khám phá trọn vẹn tiềm năng của mình.