Theo số liệu công bố từ Microsoft, 88% lao động tri thức ở Việt Nam có sử dụng Generative AI (AI tạo sinh), cao hơn mức 75% của thế giới.

1. Xu Hướng Sử Dụng AI Của Người Việt Nam

Cùng với xu hướng chung, kết quả khảo sát trên LinkedIn Thái Vân Linh cho thấy, có 86% (trên 1,693 người) đã từng sử dụng công nghệ AI trong công việc. Cụ thể hơn là có 44% thường xuyên sử dụng AI và 42% thỉnh thoảng sử dụng.

Một điều thú vị hơn là, dù phần lớn chúng ta chỉ đang trong giai đoạn học hỏi và thử nghiệm, hiệu quả thực tiễn của việc ứng dụng AI trong công việc ngày càng rõ ràng. Trong số các bạn đã sử dụng AI, có đến 59% xác định AI đã giúp tăng năng suất trong công việc (trên 1,578 người). Trong đó:

- Công việc lặp đi lặp lại: 67%

- Công việc dễ sai sót: 10%

- Công việc cần hồi lập tức: 21%

Số liệu này phần nào cho thấy mọi người đã bắt đầu với công nghệ đúng hướng, bằng cách ứng dụng AI để loại bỏ những công việc thủ công. Từ đó, đầu tư vào những nhiệm vụ đòi hỏi những khả năng “con người" hơn như xây dựng chiến lược và sáng tạo.

Khảo sát: Thói quen tiêu dùng của người Việt Nam

Khảo sát: Xu hướng sử dụng AI của người Việt Nam

2. ChatGPT Có Khả Năng Thay Thế “Ông Lớn" Google?

Có 56% người tham gia khảo sát (trên 2,280 người) từ Linkedin Thái Vân Linh cho rằng ChatGPT KHÔNG có khả năng thay thế Google. Và 44% còn lại cho rằng điều này hoàn toàn có thể.  

Không có sự chênh lệch quá lớn giữa hai luồng ý kiến này. Tuy nhiên trong một khảo sát khác cũng trên Linkedin Thái Vân Linh, có đến 63% người tham gia (trên 1,443 người) đã bắt đầu sử dụng ChatGPT để tìm kiếm thay vì sử dụng Google. 

Trên thực tế, ChatGPT không chỉ có khả năng tìm kiếm thông tin mà còn có thể thực hiện nhiều tác vụ khác một cách nhanh chóng. Việc ChatGPT có thay thế Google trong mảng tìm kiếm không vẫn còn là ẩn số.
Với các bạn nhân viên văn phòng, điều cần làm lúc này là hãy học hỏi nhanh chóng để thích nghi với những thay đổi. Để dù là ChatGPT hay bất kỳ công nghệ mới nào ra đời, bạn vẫn là những người dùng dẫn đầu xu hướng thị trường.
Skills Bridge là công ty đào tạo cung cấp các chương trình phát triển kỹ năng cho các bạn trẻ, doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng các công ty đa quốc gia. Linh thành lập công ty với mục tiêu sử dụng 25 năm kinh nghiệm của mình cùng các chuyên gia khác trong nhiều lĩnh vực để hỗ trợ các bạn trẻ thành công trong sự nghiệp.
Để biết thêm chi tiết về các chương trình đào tạo và phát triển đa dạng hiện có của Skills Bridge, hãy truy cập link này.

Viết bởi

Có hơn 24 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, tiếp thị và vận hành. Những nội dung của Thái Vân Linh cung cấp các công cụ và cảm hứng nhằm giúp các bạn trẻ Việt Nam thăng tiến trong công việc và khám phá trọn vẹn tiềm năng của mình.


Theo số liệu công bố từ Microsoft, 88% lao động tri thức ở Việt Nam có sử dụng Generative AI (AI tạo sinh), cao hơn mức 75% của thế giới.

1. Xu Hướng Sử Dụng AI Của Người Việt Nam

Cùng với xu hướng chung, kết quả khảo sát trên LinkedIn Thái Vân Linh cho thấy, có 86% (trên 1,693 người) đã từng sử dụng công nghệ AI trong công việc. Cụ thể hơn là có 44% thường xuyên sử dụng AI và 42% thỉnh thoảng sử dụng.

Một điều thú vị hơn là, dù phần lớn chúng ta chỉ đang trong giai đoạn học hỏi và thử nghiệm, hiệu quả thực tiễn của việc ứng dụng AI trong công việc ngày càng rõ ràng. Trong số các bạn đã sử dụng AI, có đến 59% xác định AI đã giúp tăng năng suất trong công việc (trên 1,578 người). Trong đó:

- Công việc lặp đi lặp lại: 67%

- Công việc dễ sai sót: 10%

- Công việc cần hồi lập tức: 21%

Số liệu này phần nào cho thấy mọi người đã bắt đầu với công nghệ đúng hướng, bằng cách ứng dụng AI để loại bỏ những công việc thủ công. Từ đó, đầu tư vào những nhiệm vụ đòi hỏi những khả năng “con người" hơn như xây dựng chiến lược và sáng tạo.

Khảo sát: Thói quen tiêu dùng của người Việt Nam

Khảo sát: Xu hướng sử dụng AI của người Việt Nam

2. ChatGPT Có Khả Năng Thay Thế “Ông Lớn" Google?

Có 56% người tham gia khảo sát (trên 2,280 người) từ Linkedin Thái Vân Linh cho rằng ChatGPT KHÔNG có khả năng thay thế Google. Và 44% còn lại cho rằng điều này hoàn toàn có thể.  

Không có sự chênh lệch quá lớn giữa hai luồng ý kiến này. Tuy nhiên trong một khảo sát khác cũng trên Linkedin Thái Vân Linh, có đến 63% người tham gia (trên 1,443 người) đã bắt đầu sử dụng ChatGPT để tìm kiếm thay vì sử dụng Google. 

Trên thực tế, ChatGPT không chỉ có khả năng tìm kiếm thông tin mà còn có thể thực hiện nhiều tác vụ khác một cách nhanh chóng. Việc ChatGPT có thay thế Google trong mảng tìm kiếm không vẫn còn là ẩn số.
Với các bạn nhân viên văn phòng, điều cần làm lúc này là hãy học hỏi nhanh chóng để thích nghi với những thay đổi. Để dù là ChatGPT hay bất kỳ công nghệ mới nào ra đời, bạn vẫn là những người dùng dẫn đầu xu hướng thị trường.
Skills Bridge là công ty đào tạo cung cấp các chương trình phát triển kỹ năng cho các bạn trẻ, doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng các công ty đa quốc gia. Linh thành lập công ty với mục tiêu sử dụng 25 năm kinh nghiệm của mình cùng các chuyên gia khác trong nhiều lĩnh vực để hỗ trợ các bạn trẻ thành công trong sự nghiệp.
Để biết thêm chi tiết về các chương trình đào tạo và phát triển đa dạng hiện có của Skills Bridge, hãy truy cập link này.

Viết bởi

Có hơn 24 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, tiếp thị và vận hành. Những nội dung của Thái Vân Linh cung cấp các công cụ và cảm hứng nhằm giúp các bạn trẻ Việt Nam thăng tiến trong công việc và khám phá trọn vẹn tiềm năng của mình.