NÊN ĐẦU TƯ VÀO QUỸ MỞ CÓ GIÁ CHỨNG CHỈ QUỸ CAO HAY THẤP

Nên Đầu Tư Vào Quỹ Mở Có Giá Chứng Chỉ Quỹ Cao Hay Thấp

Giá chứng chỉ quỹ (CCQ) hay Net Asset Value/chứng chỉ quỹ (NAV/CCQ) là một khái niệm quen thuộc khi đầu tư quỹ mở nhưng dễ bị nhầm lẫn. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu kỹ nhé.

1) GIÁ CHỨNG CHỈ QUỸ LÀ GÌ?

Giá CCQ được tính bằng tổng giá trị thị trường của tất cả các tài sản trong danh mục đầu tư mà quỹ đang nắm giữ (bao gồm tiền mặt) trừ đi các chi phí và khoản nợ của quỹ, và chia cho tổng số lượng CCQ của quỹ mở đó.


Giá CCQ = (Tổng giá trị tài sản của quỹ - Tổng nợ của quỹ)/ Tổng số chứng chỉ quỹ


Tổng giá trị thị trường các tài sản của quỹ có thể thay đổi mỗi ngày. Điều này được phản ánh qua giá CCQ. Công ty quản lý quỹ có trách nhiệm công bố giá CCQ trên website sau mỗi ngày giao dịch.

2) NÊN ĐẦU TƯ VÀO QUỸ MỞ CÓ GIÁ CHỨNG CHỈ QUỸ CAO HAY THẤP?

Giá CCQ không phải là yếu tố quan trọng để bạn quyết định nên chọn quỹ mở nào. Lợi nhuận mà quỹ đem lại cho bạn trong tương lai mới thật sự quan trọng.


Ví dụ, CCQ quỹ A và B có giá lần lượt là 20.000 đồng và 10.000 đồng. Giả sử đầu năm, bạn đầu tư 120 triệu đồng vào mỗi quỹ, bạn nhận được 6.000 CCQ quỹ A và 12.000 CCQ quỹ B. Cả hai quỹ đều hoạt động tốt và có lợi nhuận là 12%/năm, nên vào cuối năm giá trị của 6.000 CCQ quỹ A hay 12.000 CCQ quỹ B đều là 134,4 triệu đồng. Như vậy, với cùng số tiền đầu tư, dù giá CCQ quỹ A cao hơn quỹ B, nhưng bạn vẫn thu được số tiền lời bằng nhau khi 2 quỹ có lợi nhuận như nhau. Nhưng nếu lợi nhuận quỹ A là 15%/năm, thì cuối năm 6.000 CCQ quỹ A sẽ có giá trị là 138 triệu đồng, cao hơn giá trị của 12.000 CCQ quỹ B.


Tất cả quỹ mở thường được chào bán lần đầu (IPO) với giá CCQ là 10.000 đồng. Vì vậy, quỹ mở mới thành lập thường có giá CCQ thấp. Nếu cùng thời gian hoạt động, cùng loại quỹ và cùng tỉ lệ phân bổ tài sản thì quỹ mở hoạt động không hiệu quả sẽ có giá CCQ thấp, còn quỹ mở tăng trưởng tốt sẽ có giá CCQ cao. Trong trường hợp này, quỹ mở có giá CCQ cao là lựa chọn tốt hơn.


Ngoài ra bạn cần cân nhắc xem quỹ mở đó đầu tư vào tài sản nào, cổ phiếu hay trái phiếu. Tiêu chí này sẽ ảnh hưởng đến rủi ro và khả năng tăng trưởng của giá CCQ. Bạn có thể tham khảo cách chọn kênh đầu tư phù hợp khẩu vị rủi ro của mình tại đây.


**Bài viết hợp tác với quỹ mở quản lý bởi VinaCapital Fund Management. **