Cách Tự Phản Chiếu Để Làm Giàu Vốn Kinh Nghiệm Của Mình

Có một câu nói rất hay: “Chúng ta có kinh nghiệm nhưng thường không để ý tới ý nghĩa của chúng”. Việc tìm hiểu ý nghĩa thông qua quá trình tự phản chiếu (self-reflection) giúp bạn nhận ra điểm mạnh, điểm yếu từ chính các kinh nghiệm trong quá khứ. Chủ động áp dụng bài học đó chính là chìa khóa mở ra những trải nghiệm tốt đẹp hơn trong hiện tại và tương lai. Hai kỹ năng mềm này cần được thực hiện cùng lúc để giúp bạn phân tích chính xác, đưa ra những quyết định đúng đắn, và thành công hơn trên con đường phía trước. 🎯

Đầu tiên, bạn cần nhìn lại những kinh nghiệm và bài học trong quá khứ. Tự phản chiếu chính là tấm gương giúp bạn nhìn thấy một phiên bản khác của mình. Nó có thể không hoàn hảo nhưng sẽ đem đến những góc nhìn mới khi bạn bắt đầu suy nghĩ. Việc tự phân tích, đánh giá này sẽ giúp bạn tránh được những lỗi sai trong quá khứ và biết cách phát huy những điểm mạnh của mình trong dự án tiếp theo. Sau mỗi dự án, hãy tự hỏi:

1) Điều thú vị nhất mà bạn khám phá được khi thực hiện dự án hay công việc này là gì? Về những vấn đề mới? Về bản thân bạn? Về những người khác?

2) Những nhiệm vụ nào là thử thách nhất với bạn và bạn đã làm gì để vượt qua nó?

Bước thứ hai chính là lúc bạn đi sâu phân tích những kinh nghiệm đã có và so sánh chúng với các mô hình hay nguyên tắc mà bạn muốn áp dụng ở thời điểm hiện tại. Bạn cũng cần trả lời được hai câu hỏi:

1) Bạn đã gặp tình huống nào tương tự trước đây chưa? Bạn đã xử lý tình huống đó như thế nào?

2) Mô hình hay nguyên tắc mới có ưu điểm và nhược điểm gì so với cách đã bạn thực hiện giúp bạn xử lý tình huống tốt hơn?

Sau khi đã phân tích sâu, hãy lưu lại nó như bài học kinh nghiệm mà bạn có thể tiếp tục áp dụng nếu rơi vào tình huống tương tự trong lần tới. Linh hy vọng “self-reflection / tự phản chiếu” chính là từ khoá mới trong chuỗi kỹ năng bạn sẽ rèn luyện để phát triển bản thân mỗi ngày! ⭐️

Skills Bridge là công ty đào tạo cung cấp các chương trình phát triển kỹ năng cho các bạn trẻ, doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng các công ty đa quốc gia. Linh thành lập công ty với mục tiêu sử dụng 25 năm kinh nghiệm của mình cùng các chuyên gia khác trong nhiều lĩnh vực để hỗ trợ các bạn trẻ thành công trong sự nghiệp.
Để biết thêm chi tiết về các chương trình đào tạo và phát triển đa dạng hiện có của Skills Bridge, hãy truy cập link này.

Viết bởi

Có hơn 24 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, tiếp thị và vận hành. Những nội dung của Thái Vân Linh cung cấp các công cụ và cảm hứng nhằm giúp các bạn trẻ Việt Nam thăng tiến trong công việc và khám phá trọn vẹn tiềm năng của mình.

Skills Bridge là công ty đào tạo cung cấp các chương trình phát triển kỹ năng cho các bạn trẻ, doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng các công ty đa quốc gia. Linh thành lập công ty với mục tiêu sử dụng 25 năm kinh nghiệm của mình cùng các chuyên gia khác trong nhiều lĩnh vực để hỗ trợ các bạn trẻ thành công trong sự nghiệp.
Để biết thêm chi tiết về các chương trình đào tạo và phát triển đa dạng hiện có của Skills Bridge, hãy truy cập link này.

Viết bởi

Có hơn 24 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, tiếp thị và vận hành. Những nội dung của Thái Vân Linh cung cấp các công cụ và cảm hứng nhằm giúp các bạn trẻ Việt Nam thăng tiến trong công việc và khám phá trọn vẹn tiềm năng của mình.


Cách Tự Phản Chiếu Để Làm Giàu Vốn Kinh Nghiệm Của Mình

Có một câu nói rất hay: “Chúng ta có kinh nghiệm nhưng thường không để ý tới ý nghĩa của chúng”. Việc tìm hiểu ý nghĩa thông qua quá trình tự phản chiếu (self-reflection) giúp bạn nhận ra điểm mạnh, điểm yếu từ chính các kinh nghiệm trong quá khứ. Chủ động áp dụng bài học đó chính là chìa khóa mở ra những trải nghiệm tốt đẹp hơn trong hiện tại và tương lai. Hai kỹ năng mềm này cần được thực hiện cùng lúc để giúp bạn phân tích chính xác, đưa ra những quyết định đúng đắn, và thành công hơn trên con đường phía trước. 🎯

Đầu tiên, bạn cần nhìn lại những kinh nghiệm và bài học trong quá khứ. Tự phản chiếu chính là tấm gương giúp bạn nhìn thấy một phiên bản khác của mình. Nó có thể không hoàn hảo nhưng sẽ đem đến những góc nhìn mới khi bạn bắt đầu suy nghĩ. Việc tự phân tích, đánh giá này sẽ giúp bạn tránh được những lỗi sai trong quá khứ và biết cách phát huy những điểm mạnh của mình trong dự án tiếp theo. Sau mỗi dự án, hãy tự hỏi:

1) Điều thú vị nhất mà bạn khám phá được khi thực hiện dự án hay công việc này là gì? Về những vấn đề mới? Về bản thân bạn? Về những người khác?

2) Những nhiệm vụ nào là thử thách nhất với bạn và bạn đã làm gì để vượt qua nó?

Bước thứ hai chính là lúc bạn đi sâu phân tích những kinh nghiệm đã có và so sánh chúng với các mô hình hay nguyên tắc mà bạn muốn áp dụng ở thời điểm hiện tại. Bạn cũng cần trả lời được hai câu hỏi:

1) Bạn đã gặp tình huống nào tương tự trước đây chưa? Bạn đã xử lý tình huống đó như thế nào?

2) Mô hình hay nguyên tắc mới có ưu điểm và nhược điểm gì so với cách đã bạn thực hiện giúp bạn xử lý tình huống tốt hơn?

Sau khi đã phân tích sâu, hãy lưu lại nó như bài học kinh nghiệm mà bạn có thể tiếp tục áp dụng nếu rơi vào tình huống tương tự trong lần tới. Linh hy vọng “self-reflection / tự phản chiếu” chính là từ khoá mới trong chuỗi kỹ năng bạn sẽ rèn luyện để phát triển bản thân mỗi ngày! ⭐️

Skills Bridge là công ty đào tạo cung cấp các chương trình phát triển kỹ năng cho các bạn trẻ, doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng các công ty đa quốc gia. Linh thành lập công ty với mục tiêu sử dụng 25 năm kinh nghiệm của mình cùng các chuyên gia khác trong nhiều lĩnh vực để hỗ trợ các bạn trẻ thành công trong sự nghiệp.
Để biết thêm chi tiết về các chương trình đào tạo và phát triển đa dạng hiện có của Skills Bridge, hãy truy cập link này.

Viết bởi

Có hơn 24 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, tiếp thị và vận hành. Những nội dung của Thái Vân Linh cung cấp các công cụ và cảm hứng nhằm giúp các bạn trẻ Việt Nam thăng tiến trong công việc và khám phá trọn vẹn tiềm năng của mình.