Khi có nhiều công việc, nó có thể gây căng thẳng nhưng bạn cần duy trì một thái độ tốt nếu muốn vượt qua và thành công. Khi bạn có một thái độ tốt, bạn cũng sẽ tác động đến những người xung quanh và thúc đẩy bản thân làm việc chăm chỉ hơn.


Làm thế nào để Linh có được kỹ năng duy trì một thái độ tốt? 😄


1) Linh đặt mục tiêu cho tất cả các nhiệm vụ của mình (hàng năm, hàng tháng, hàng tuần, hàng ngày) để Linh biết những công việc cần hướng tới. 🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️


2) Linh sẽ chia thời gian của một ngày để dành đủ cho mỗi dự án. Dùng cách này Linh mới bảo đảm mỗi dự án đang phát triển. Nhìn thấy sự tiến bộ là cách tốt nhất để giảm căng thẳng! ⏱📈


3) Có những lúc người khác có thể ảnh hưởng tiêu cực đến cảm xúc của bạn. Khi điều này xảy ra, Linh đã rèn luyện cách kiểm soát cảm xúc đặc biệt là trong môi trường làm việc. Linh tự nhắc nhở mình rằng họ không có cùng chí hướng với mình và không thể để chúng ảnh hưởng đến sự phát triển bản thân và kết quả mục tiêu. 🙉

Mời bạn xem các bài viết liên quan

7 Lời Nhắn Từ Linh Đến Các Bố Mẹ Du Lịch Cùng Trẻ Nhỏ
7 LỜI NHẮN TỪ LINH ĐẾN CÁC BỐ MẸ DU LỊCH CÙNG TRẺ NHỎ
Làm Sao Biết Bạn Có Rất Nhiều Điểm Mạnh?
LÀM SAO BIẾT BẠN CÓ RẤT NHIỀU ĐIỂM MẠNH?
Tại Sao Tức Giận Là Một Cảm Xúc Thứ Cấp?
TẠI SAO TỨC GIẬN LÀ MỘT CẢM XÚC THỨ CẤP?

1 comment

  • Anh Tran

    Dear Chị,
    Em muốn theo dõi và học hỏi từ Chị về các kỹ năng, quan điểm… Biết ơn Chị luôn tạo động lực cho món.

Để lại bình luận

Lưu ý, các bình luận sẽ phải được phê duyệt trước khi được đăng tải.