Trong 10 năm qua, Linh đã phỏng vấn rất nhiều người cho các phòng ban khác nhau. Có một vài đặc điểm chính để phân loại các ứng viên sáng giá với các ứng viên bình thường mà chúng ta cần biết để thành công trong quá trình xin việc. 

1. Luyện tập nói những câu trả lời của bạn

Nghiên cứu vị trí bạn đang ứng tuyển để xác định những đặc điểm nào công ty có thể đang tìm kiếm và sau đó nghĩ về các ví dụ từ kinh nghiệm trước đây để thể hiện những đặc điểm đó. Viết kịch bản câu trả lời và thực hành trả lời các câu đó trước gương. Bạn cần phải luyện tập kỹ năng trả lời này bao nhiêu lần? Cứ tiếp tục cho đến khi bạn thuần thục như chưa bao giờ viết kịch bản cho các câu trả lời - có nghĩa là bạn phải nói một cách tự nhiên chứ không phải học vẹt. 

2.  Đừng sợ sự im lặng

Là một người phỏng vấn, Linh muốn hiểu cách bạn nghĩ và đưa ra giải pháp. Linh hy vọng rằng câu trả lời của bạn có logic và rõ ràng. Vì thế, bạn có thể mất vài phút sau khi nghe Linh đặt câu hỏi để suy nghĩ về câu trả lời. Bạn không cần bắt đầu nói ngay sau khi nghe câu hỏi. Có thể sẽ có một số khoảng lặng như bạn nghĩ, và thậm chí bạn có thể ghi chú xuống các ý để giúp bạn sắp xếp những suy nghĩ của mình.

3. Tiêu chí ăn trưa

Mọi người thường có xu hướng muốn làm việc với những người họ thấy thú vị. Một câu hỏi Linh luôn tự hỏi mình khi phỏng vấn ai đó là Linh có muốn đi ăn trưa với người này không? Khả năng thực hiện công việc là yêu cầu cơ bản. Nhưng trên hết, Linh đang tìm kiếm những người có thể phù hợp với văn hóa của công ty và cung cấp những quan điểm thú vị độc đáo, chủ đề có thể liên quan đến công việc hoặc không.

4. Đừng nói dối

Có 2 loại câu hỏi:
a) Câu hỏi về kinh nghiệm làm việc của bạn - đối với những câu hỏi này, ngay cả khi bạn cố gắng nói dối, người phỏng vấn thường có thể biết rằng bạn nói dối vì câu trả lời của bạn sẽ không có đủ chi tiết.
b) Câu hỏi về tiền lương, lý do tại sao bạn rời bỏ công việc trước, những dữ liệu thông tin, kỹ năng và kiến thức của mình. Những câu trả lời này có thể dễ dàng được kiểm tra bằng cách tham chiếu hoặc gọi cho bộ phận nhân sự của công ty trước của bạn. Vì vậy, đối với những câu hỏi này, đừng nói dối. Bạn có thể là người hoàn hảo cho một công việc, nhưng Linh sẽ không nhận một người mà Linh không thể tin tưởng.

Viết bởi

Có hơn 24 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, tiếp thị và vận hành. Những nội dung của Thái Vân Linh cung cấp các công cụ và cảm hứng nhằm giúp các bạn trẻ Việt Nam thăng tiến trong công việc và khám phá trọn vẹn tiềm năng của mình.


Mục lục

1. Luyện tập nói những câu trả lời của bạn

2.  Đừng sợ sự im lặng

3. Tiêu chí ăn trưa

4. Đừng nói dối

Trong 10 năm qua, Linh đã phỏng vấn rất nhiều người cho các phòng ban khác nhau. Có một vài đặc điểm chính để phân loại các ứng viên sáng giá với các ứng viên bình thường mà chúng ta cần biết để thành công trong quá trình xin việc. 

1. Luyện tập nói những câu trả lời của bạn

Nghiên cứu vị trí bạn đang ứng tuyển để xác định những đặc điểm nào công ty có thể đang tìm kiếm và sau đó nghĩ về các ví dụ từ kinh nghiệm trước đây để thể hiện những đặc điểm đó. Viết kịch bản câu trả lời và thực hành trả lời các câu đó trước gương. Bạn cần phải luyện tập kỹ năng trả lời này bao nhiêu lần? Cứ tiếp tục cho đến khi bạn thuần thục như chưa bao giờ viết kịch bản cho các câu trả lời - có nghĩa là bạn phải nói một cách tự nhiên chứ không phải học vẹt. 

2.  Đừng sợ sự im lặng

Là một người phỏng vấn, Linh muốn hiểu cách bạn nghĩ và đưa ra giải pháp. Linh hy vọng rằng câu trả lời của bạn có logic và rõ ràng. Vì thế, bạn có thể mất vài phút sau khi nghe Linh đặt câu hỏi để suy nghĩ về câu trả lời. Bạn không cần bắt đầu nói ngay sau khi nghe câu hỏi. Có thể sẽ có một số khoảng lặng như bạn nghĩ, và thậm chí bạn có thể ghi chú xuống các ý để giúp bạn sắp xếp những suy nghĩ của mình.

3. Tiêu chí ăn trưa

Mọi người thường có xu hướng muốn làm việc với những người họ thấy thú vị. Một câu hỏi Linh luôn tự hỏi mình khi phỏng vấn ai đó là Linh có muốn đi ăn trưa với người này không? Khả năng thực hiện công việc là yêu cầu cơ bản. Nhưng trên hết, Linh đang tìm kiếm những người có thể phù hợp với văn hóa của công ty và cung cấp những quan điểm thú vị độc đáo, chủ đề có thể liên quan đến công việc hoặc không.

4. Đừng nói dối

Có 2 loại câu hỏi:
a) Câu hỏi về kinh nghiệm làm việc của bạn - đối với những câu hỏi này, ngay cả khi bạn cố gắng nói dối, người phỏng vấn thường có thể biết rằng bạn nói dối vì câu trả lời của bạn sẽ không có đủ chi tiết.
b) Câu hỏi về tiền lương, lý do tại sao bạn rời bỏ công việc trước, những dữ liệu thông tin, kỹ năng và kiến thức của mình. Những câu trả lời này có thể dễ dàng được kiểm tra bằng cách tham chiếu hoặc gọi cho bộ phận nhân sự của công ty trước của bạn. Vì vậy, đối với những câu hỏi này, đừng nói dối. Bạn có thể là người hoàn hảo cho một công việc, nhưng Linh sẽ không nhận một người mà Linh không thể tin tưởng.

Viết bởi

Có hơn 24 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, tiếp thị và vận hành. Những nội dung của Thái Vân Linh cung cấp các công cụ và cảm hứng nhằm giúp các bạn trẻ Việt Nam thăng tiến trong công việc và khám phá trọn vẹn tiềm năng của mình.