LÀM SAO TÔI BIẾT KHOẢN ĐẦU TƯ VỚI QUỸ MỞ SINH LỜI?

Làm Sao Tôi Biết Khoản Đầu Tư Với Quỹ Mở Sinh Lời?

Quỹ mở là quỹ được góp vốn bởi nhiều nhà đầu tư có cùng mục tiêu đầu tư. Khi đầu tư vào quỹ mở bạn sẽ sở hữu chứng chỉ quỹ (CCQ) và có cơ hội đạt lợi nhuận cao khi đầu tư dài hạn. Bạn có thể không cần kiến thức hay kinh nghiệm đầu tư, cũng như không tốn thời gian theo dõi thị trường. Lí do là các chuyên gia đầu tư nhiều kinh nghiệm của công ty quản lý quỹ sẽ quản lý số vốn góp của quỹ và thực hiện đầu tư vào các chứng khoán với mục đích đem lại lợi nhuận tốt nhất cho bạn và các nhà đầu tư khác.

1) LỢI NHUẬN CỦA QUỸ MỞ ĐẾN TỪ NHỮNG NGUỒN NÀO?

Để quỹ mở có lợi nhuận cao, các chuyên gia quản lý quỹ sẽ liên tục phân tích, đánh giá, và lựa chọn các chứng khoán được định giá thấp hơn giá trị thực và có tiềm năng tăng trưởng tốt trong dài hạn để đầu tư. Quỹ mở thường đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi, nên lợi nhuận của quỹ mở đến từ các nguồn sau:

💠 Giá trị cổ phiếu tăng

💠 Nhận cổ tức từ cổ phiếu

💠 Nhận lãi từ trái phiếu

💠 Nhận lãi từ chứng chỉ tiền gửi hoặc tiền gửi có kỳ hạn

2) LÀM SAO TÔI BIẾT KHOẢN ĐẦU TƯ VỚI QUỸ MỞ SINH LỜI?

Lợi nhuận đầu tư quỹ mở của bạn là khoản chênh lệch giá CCQ tại thời điểm tính toán so với giá CCQ tại thời điểm bạn mua vào trừ đi phí mua và phí bán nếu có. Nghĩa là nếu giá CCQ tại thời điểm bạn bán sau khi trừ đi phí mua và phí bán cao hơn giá mà bạn đã mua thì tức là bạn đã có lợi nhuận.


Ví dụ: Nếu bạn đầu tư quỹ cổ phiếu VESAF do VinaCapital quản lý vào ngày 31/12/2018 với giá CCQ là 11.409 đồng và bán ra tại ngày 31/12/2021 với giá 26.128 đồng, như vậy bạn đã có lãi đơn là 129% sau 3 năm (đầu tư quỹ VESAF miễn phí mua, và giữ sau 2 năm thì phí bán chỉ còn 0,5%).


Có một điều bạn cần lưu ý là mức lợi nhuận khi đầu tư quỹ mở sẽ không cố định mà phụ thuộc vào sự tăng trưởng của thị trường và giá trị các chứng khoán mà quỹ đang nắm giữ. Nếu đầu tư vào quỹ mở, bạn nên đầu tư dài hạn từ 3 đến 5 năm để đảm bảo nhận được lợi nhuận tốt. Bạn có thể tham khảo thêm video mà Linh đã chia sẻ về lý do tại sao nên đầu tư quỹ mở dài hạn tại đây.


**Bài viết hợp tác với quỹ mở quản lý bởi VinaCapital Fund Management. **