Tìm Thêm Thời Gian Cho Mục Tiêu Bằng Ma Trận Eisenhower

Mục lục

Việc quản lý thời gian là vô cùng quan trọng đối với cuộc sống và sự nghiệp của mỗi người. Chúng ta sẽ không thể thành công trong sự nghiệp nếu cứ liên tục trễ các thời hạn hay để các vấn đề thực sự cấp bách lại giải quyết sau cùng. Thay vào đó, bạn phải học cách quản lý thời gian sao cho hợp lý. Tiếp nhận các trách nhiệm công việc liên tục mà vẫn hoàn thành xuất sắc.

Có nhiều cách để giúp bạn sử dụng thời gian hiệu quả hơn và dưới đây là một trong những gợi ý của Linh. Ma trận Eisenhower là một cách để sắp xếp những việc cần làm thành 4 loại để ưu tiên các nhiệm vụ theo mức độ quan trọng và khẩn cấp.

-------------------------------------------

Sử dụng ma trận để quản lý thời gian của bạn một cách hiệu quả, trước tiên bạn cần phân biệt giữa “khẩn cấp 🔥” và “quan trọng 🌟”. Một cái gì đó khẩn cấp có thể không quan trọng và ngược lại. Khi chúng ta không làm rõ được vấn đề này thì sẽ dễ gặp khó khăn và lãng phí thời gian của bản thân.

🔥Khẩn cấp: Công việc khẩn cấp đòi hỏi sự chú ý của chúng ta ngay lập tức và phải hoàn thành trong một giới hạn thời gian cụ thể, thời gian bị giới hạn ⏳🧐.

🌟Quan trọng: Các điều quan trọng cần mình chủ động làm để thực hiện cho mục tiêu trong tương lai. Nhiệm vụ quan trọng đòi hỏi sự chủ động tính trước 🧐 cho tương lai và tự giác rất cao của bản thân.

Các nhiệm vụ quan trọng 🌟 trở nên khẩn cấp 🔥 vì chúng đã bị trì hoãn quá lâu hoặc không được quan tâm đúng mức hoặc được làm cho qua chuyện. Ví dụ, dành thời gian để chuẩn bị cho bài thuyết trình hoặc viết đánh giá cuối năm là các nhiệm vụ quan trọng có thể trở nên khẩn cấp nếu chúng ta không chủ động thực hiện, hoặc chần chừ hay trì hoãn một cách có chủ đích với hy vọng một ngày nào đó sẽ làm.

Sự khẩn cấp làm cho chúng ta vội vàng đưa ra quyết định. Và cuối cùng phải dành nhiều thời gian hơn để cố gắng khắc phục các vấn đề gây ra do đưa ra quyết định sai hoặc gấp rút thực hiện các nhiệm vụ khẩn cấp để hoàn thành cho qua chuyện. 🙁🙅‍♀️

Mục tiêu tổng thể là đảm bảo bạn dành đủ thời gian cho các nhiệm vụ Góc 2, để chúng không trở thành các nhiệm vụ Góc 1. Hãy thử áp dụng ma trận và xem chúng có thể cải thiện việc quản lý thời gian của bạn như thế nào nhé!

Skills Bridge là công ty đào tạo cung cấp các chương trình phát triển kỹ năng cho các bạn trẻ, doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng các công ty đa quốc gia. Linh thành lập công ty với mục tiêu sử dụng 25 năm kinh nghiệm của mình cùng các chuyên gia khác trong nhiều lĩnh vực để hỗ trợ các bạn trẻ thành công trong sự nghiệp.
Để biết thêm chi tiết về các chương trình đào tạo và phát triển đa dạng hiện có của Skills Bridge, hãy truy cập link này.

Viết bởi

Có hơn 24 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, tiếp thị và vận hành. Những nội dung của Thái Vân Linh cung cấp các công cụ và cảm hứng nhằm giúp các bạn trẻ Việt Nam thăng tiến trong công việc và khám phá trọn vẹn tiềm năng của mình.

Skills Bridge là công ty đào tạo cung cấp các chương trình phát triển kỹ năng cho các bạn trẻ, doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng các công ty đa quốc gia. Linh thành lập công ty với mục tiêu sử dụng 25 năm kinh nghiệm của mình cùng các chuyên gia khác trong nhiều lĩnh vực để hỗ trợ các bạn trẻ thành công trong sự nghiệp.
Để biết thêm chi tiết về các chương trình đào tạo và phát triển đa dạng hiện có của Skills Bridge, hãy truy cập link này.

Viết bởi

Có hơn 24 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, tiếp thị và vận hành. Những nội dung của Thái Vân Linh cung cấp các công cụ và cảm hứng nhằm giúp các bạn trẻ Việt Nam thăng tiến trong công việc và khám phá trọn vẹn tiềm năng của mình.


Tìm Thêm Thời Gian Cho Mục Tiêu Bằng Ma Trận Eisenhower

Mục lục

Việc quản lý thời gian là vô cùng quan trọng đối với cuộc sống và sự nghiệp của mỗi người. Chúng ta sẽ không thể thành công trong sự nghiệp nếu cứ liên tục trễ các thời hạn hay để các vấn đề thực sự cấp bách lại giải quyết sau cùng. Thay vào đó, bạn phải học cách quản lý thời gian sao cho hợp lý. Tiếp nhận các trách nhiệm công việc liên tục mà vẫn hoàn thành xuất sắc.

Có nhiều cách để giúp bạn sử dụng thời gian hiệu quả hơn và dưới đây là một trong những gợi ý của Linh. Ma trận Eisenhower là một cách để sắp xếp những việc cần làm thành 4 loại để ưu tiên các nhiệm vụ theo mức độ quan trọng và khẩn cấp.

-------------------------------------------

Sử dụng ma trận để quản lý thời gian của bạn một cách hiệu quả, trước tiên bạn cần phân biệt giữa “khẩn cấp 🔥” và “quan trọng 🌟”. Một cái gì đó khẩn cấp có thể không quan trọng và ngược lại. Khi chúng ta không làm rõ được vấn đề này thì sẽ dễ gặp khó khăn và lãng phí thời gian của bản thân.

🔥Khẩn cấp: Công việc khẩn cấp đòi hỏi sự chú ý của chúng ta ngay lập tức và phải hoàn thành trong một giới hạn thời gian cụ thể, thời gian bị giới hạn ⏳🧐.

🌟Quan trọng: Các điều quan trọng cần mình chủ động làm để thực hiện cho mục tiêu trong tương lai. Nhiệm vụ quan trọng đòi hỏi sự chủ động tính trước 🧐 cho tương lai và tự giác rất cao của bản thân.

Các nhiệm vụ quan trọng 🌟 trở nên khẩn cấp 🔥 vì chúng đã bị trì hoãn quá lâu hoặc không được quan tâm đúng mức hoặc được làm cho qua chuyện. Ví dụ, dành thời gian để chuẩn bị cho bài thuyết trình hoặc viết đánh giá cuối năm là các nhiệm vụ quan trọng có thể trở nên khẩn cấp nếu chúng ta không chủ động thực hiện, hoặc chần chừ hay trì hoãn một cách có chủ đích với hy vọng một ngày nào đó sẽ làm.

Sự khẩn cấp làm cho chúng ta vội vàng đưa ra quyết định. Và cuối cùng phải dành nhiều thời gian hơn để cố gắng khắc phục các vấn đề gây ra do đưa ra quyết định sai hoặc gấp rút thực hiện các nhiệm vụ khẩn cấp để hoàn thành cho qua chuyện. 🙁🙅‍♀️

Mục tiêu tổng thể là đảm bảo bạn dành đủ thời gian cho các nhiệm vụ Góc 2, để chúng không trở thành các nhiệm vụ Góc 1. Hãy thử áp dụng ma trận và xem chúng có thể cải thiện việc quản lý thời gian của bạn như thế nào nhé!

Skills Bridge là công ty đào tạo cung cấp các chương trình phát triển kỹ năng cho các bạn trẻ, doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng các công ty đa quốc gia. Linh thành lập công ty với mục tiêu sử dụng 25 năm kinh nghiệm của mình cùng các chuyên gia khác trong nhiều lĩnh vực để hỗ trợ các bạn trẻ thành công trong sự nghiệp.
Để biết thêm chi tiết về các chương trình đào tạo và phát triển đa dạng hiện có của Skills Bridge, hãy truy cập link này.

Viết bởi

Có hơn 24 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, tiếp thị và vận hành. Những nội dung của Thái Vân Linh cung cấp các công cụ và cảm hứng nhằm giúp các bạn trẻ Việt Nam thăng tiến trong công việc và khám phá trọn vẹn tiềm năng của mình.