4 cách để chuẩn bị cho việc đánh giá cuối năm!

Chúng ta đang bước vào tháng cuối cùng của quý đầu tiên, có vẻ như việc đánh giá cuối năm còn rất xa - nhưng để có một đánh giá tốt đẹp, bạn nên chuẩn bị xuyên suốt cả năm.

1. Viết mọi thứ xuống 📒🖋

Sau mỗi dự án, hãy viết một mô tả chi tiết về nó và vai trò của bạn trong nhóm là gì. Điều quan trọng nhất là mô tả kết quả bằng cách sử dụng các số liệu thống kê rõ ràng, chẳng hạn như doanh thu / lợi nhuận, khách hàng, tốc độ tăng trưởng, v.v ... Nếu mô tả của bạn có các từ như là “lớn” hay “nhiều”, thì hãy thay thế các từ đó bằng các con số thực tế.

2. Bổ sung những kinh nghiệm còn thiếu sót và xung phong làm việc cho các dự án. 🧐

Tạo một danh sách những điều bạn giỏi và đã làm được ở công ty. Sau đó nghiên cứu xem bạn còn thiếu những kỹ năng nào. Sẽ luôn luôn có một cái gì đó mới mẻ để học cho dù bạn ở bất kỳ chức vụ nào. Khi bạn quyết định được cần bổ sung kỹ năng nào, hãy nói chuyện với sếp và xung phong làm thêm công việc cho các dự án. Các công ty luôn muốn những người có tinh thần học hỏi.

3. Yêu cầu phản hồi từ người quản lý và đồng nghiệp của bạn. 🗣👂

Sau mỗi dự án, hãy hỏi người quản lý của bạn để nhận phản hồi về cách bạn thực hiện dự án đó và bạn có thể cải thiện ở những điểm nào. Mời đồng nghiệp của bạn ăn trưa và hỏi suy nghĩ của họ về dự án. Nếu bạn không muốn hỏi họ trực tiếp về cách bạn thực hiện, bạn có thể hỏi về suy nghĩ chung của họ về cách có thể làm cho dự án tốt hơn. Điều này sẽ giúp bạn thành công tìm thấy các vấn đề mà bạn có thể nghiên cứu và học hỏi thêm.

4. Nhìn lại đánh giá của bạn từ năm ngoái và thậm chí là những năm trước đó. 🤔

Hãy suy nghĩ và xem xét bạn đã cải thiện, làm tốt được ở những điểm nào. Ngoài ra, hãy nhìn vào những điểm mạnh của mình và tự hỏi bản thân xem rằng bạn có thực sự giỏi như bạn nghĩ trong các điểm đó hay không - đôi khi bạn coi điều gì đó là hiển nhiên và bắt đầu trượt dốc trong những kỹ năng đó.

Viết bởi

Có hơn 24 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, tiếp thị và vận hành. Những nội dung của Thái Vân Linh cung cấp các công cụ và cảm hứng nhằm giúp các bạn trẻ Việt Nam thăng tiến trong công việc và khám phá trọn vẹn tiềm năng của mình.


4 cách để chuẩn bị cho việc đánh giá cuối năm!

Chúng ta đang bước vào tháng cuối cùng của quý đầu tiên, có vẻ như việc đánh giá cuối năm còn rất xa - nhưng để có một đánh giá tốt đẹp, bạn nên chuẩn bị xuyên suốt cả năm.

1. Viết mọi thứ xuống 📒🖋

Sau mỗi dự án, hãy viết một mô tả chi tiết về nó và vai trò của bạn trong nhóm là gì. Điều quan trọng nhất là mô tả kết quả bằng cách sử dụng các số liệu thống kê rõ ràng, chẳng hạn như doanh thu / lợi nhuận, khách hàng, tốc độ tăng trưởng, v.v ... Nếu mô tả của bạn có các từ như là “lớn” hay “nhiều”, thì hãy thay thế các từ đó bằng các con số thực tế.

2. Bổ sung những kinh nghiệm còn thiếu sót và xung phong làm việc cho các dự án. 🧐

Tạo một danh sách những điều bạn giỏi và đã làm được ở công ty. Sau đó nghiên cứu xem bạn còn thiếu những kỹ năng nào. Sẽ luôn luôn có một cái gì đó mới mẻ để học cho dù bạn ở bất kỳ chức vụ nào. Khi bạn quyết định được cần bổ sung kỹ năng nào, hãy nói chuyện với sếp và xung phong làm thêm công việc cho các dự án. Các công ty luôn muốn những người có tinh thần học hỏi.

3. Yêu cầu phản hồi từ người quản lý và đồng nghiệp của bạn. 🗣👂

Sau mỗi dự án, hãy hỏi người quản lý của bạn để nhận phản hồi về cách bạn thực hiện dự án đó và bạn có thể cải thiện ở những điểm nào. Mời đồng nghiệp của bạn ăn trưa và hỏi suy nghĩ của họ về dự án. Nếu bạn không muốn hỏi họ trực tiếp về cách bạn thực hiện, bạn có thể hỏi về suy nghĩ chung của họ về cách có thể làm cho dự án tốt hơn. Điều này sẽ giúp bạn thành công tìm thấy các vấn đề mà bạn có thể nghiên cứu và học hỏi thêm.

4. Nhìn lại đánh giá của bạn từ năm ngoái và thậm chí là những năm trước đó. 🤔

Hãy suy nghĩ và xem xét bạn đã cải thiện, làm tốt được ở những điểm nào. Ngoài ra, hãy nhìn vào những điểm mạnh của mình và tự hỏi bản thân xem rằng bạn có thực sự giỏi như bạn nghĩ trong các điểm đó hay không - đôi khi bạn coi điều gì đó là hiển nhiên và bắt đầu trượt dốc trong những kỹ năng đó.

Viết bởi

Có hơn 24 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, tiếp thị và vận hành. Những nội dung của Thái Vân Linh cung cấp các công cụ và cảm hứng nhằm giúp các bạn trẻ Việt Nam thăng tiến trong công việc và khám phá trọn vẹn tiềm năng của mình.