Làm Chủ Kỹ Năng Sắp Xếp Công Việc Ưu Tiên Như Thế Nào?

Mục lục

Thương hiệu cá nhân là sự kết hợp của những yếu tố phản ánh hành vi, lời nói, ngôn ngữ cơ thể và thái độ của bạn. Thương hiệu cá nhân hiệu quả là một trong những điều quyết định việc thăng tiến và thành công trong sự nghiệp của bạn. Sự kết hợp độc đáo giữa các kỹ năng và kinh nghiệm của bạn là những thứ làm cho bạn độc nhất và khiến người khác ấn tượng với bạn. Vì thế, bạn nên nhận thức được những gì bạn đang thể hiện qua kỹ năng giao tiếp và ấn tượng bạn muốn để lại với mỗi người.

Dưới đây là một số cách mà có thể giúp bạn tự hiểu thương hiệu cá nhân hiện tại của mình là gì và làm thế nào để có thể cải thiện nó để xây dựng thương hiệu cá nhân mà bạn muốn mọi người nhớ đến.

Hãy tự hỏi mình:

1) Nếu bạn bè của bạn ở trong một bữa tiệc và bạn không ở đó, họ sẽ dùng ba từ gì để nhắc về bạn? Hãy nhớ rằng những gì họ sẽ nói có thể khác hơn những gì bạn muốn họ nói 🙂

2) Trong vài năm qua, khi người khác cần nhận được sự giúp đỡ từ bạn, chủ đề họ hỏi bạn là gì? Ba từ họ sẽ dùng để mô tả bạn để giải thích lý do họ tìm đến bạn là gì?

3) Hãy nghĩ về 3 người mà bạn ngưỡng mộ. Bạn mô tả những người đó như thế nào? Dựa theo đó, bạn muốn mọi người dùng ba từ nào để nói về mình?

Ba từ đầu tiên mô tả thương hiệu hiện tại của bạn, theo chính bạn nhận thấy nó. Ba từ tiếp theo mô tả cách người khác nghĩ về bạn. Và ba từ cuối cùng mô tả những gì bạn mong muốn thương hiệu của bạn trở thành.

Nếu bạn thấy sự mất kết nối giữa mỗi nhóm từ, thì đó là một tín hiệu cho thấy rằng bạn cần đánh giá lại để xem mình có đang phù hợp với cách mọi người nhìn nhận về bạn không. Mục tiêu là để có câu trả lời cho cả ba câu hỏi tương tự nhau.

Tự nhận thức là bước đầu tiên để cải thiện và phát triển bản thân. Dành chút thời gian để xem xét những câu hỏi này và hãy tự đặt hẹn với mình để xem lại sau mỗi quý của năm.

Skills Bridge là công ty đào tạo cung cấp các chương trình phát triển kỹ năng cho các bạn trẻ, doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng các công ty đa quốc gia. Linh thành lập công ty với mục tiêu sử dụng 25 năm kinh nghiệm của mình cùng các chuyên gia khác trong nhiều lĩnh vực để hỗ trợ các bạn trẻ thành công trong sự nghiệp.
Để biết thêm chi tiết về các chương trình đào tạo và phát triển đa dạng hiện có của Skills Bridge, hãy truy cập link này.

Viết bởi

Có hơn 24 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, tiếp thị và vận hành. Những nội dung của Thái Vân Linh cung cấp các công cụ và cảm hứng nhằm giúp các bạn trẻ Việt Nam thăng tiến trong công việc và khám phá trọn vẹn tiềm năng của mình.

Skills Bridge là công ty đào tạo cung cấp các chương trình phát triển kỹ năng cho các bạn trẻ, doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng các công ty đa quốc gia. Linh thành lập công ty với mục tiêu sử dụng 25 năm kinh nghiệm của mình cùng các chuyên gia khác trong nhiều lĩnh vực để hỗ trợ các bạn trẻ thành công trong sự nghiệp.
Để biết thêm chi tiết về các chương trình đào tạo và phát triển đa dạng hiện có của Skills Bridge, hãy truy cập link này.

Viết bởi

Có hơn 24 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, tiếp thị và vận hành. Những nội dung của Thái Vân Linh cung cấp các công cụ và cảm hứng nhằm giúp các bạn trẻ Việt Nam thăng tiến trong công việc và khám phá trọn vẹn tiềm năng của mình.


Làm Chủ Kỹ Năng Sắp Xếp Công Việc Ưu Tiên Như Thế Nào?

Mục lục

Thương hiệu cá nhân là sự kết hợp của những yếu tố phản ánh hành vi, lời nói, ngôn ngữ cơ thể và thái độ của bạn. Thương hiệu cá nhân hiệu quả là một trong những điều quyết định việc thăng tiến và thành công trong sự nghiệp của bạn. Sự kết hợp độc đáo giữa các kỹ năng và kinh nghiệm của bạn là những thứ làm cho bạn độc nhất và khiến người khác ấn tượng với bạn. Vì thế, bạn nên nhận thức được những gì bạn đang thể hiện qua kỹ năng giao tiếp và ấn tượng bạn muốn để lại với mỗi người.

Dưới đây là một số cách mà có thể giúp bạn tự hiểu thương hiệu cá nhân hiện tại của mình là gì và làm thế nào để có thể cải thiện nó để xây dựng thương hiệu cá nhân mà bạn muốn mọi người nhớ đến.

Hãy tự hỏi mình:

1) Nếu bạn bè của bạn ở trong một bữa tiệc và bạn không ở đó, họ sẽ dùng ba từ gì để nhắc về bạn? Hãy nhớ rằng những gì họ sẽ nói có thể khác hơn những gì bạn muốn họ nói 🙂

2) Trong vài năm qua, khi người khác cần nhận được sự giúp đỡ từ bạn, chủ đề họ hỏi bạn là gì? Ba từ họ sẽ dùng để mô tả bạn để giải thích lý do họ tìm đến bạn là gì?

3) Hãy nghĩ về 3 người mà bạn ngưỡng mộ. Bạn mô tả những người đó như thế nào? Dựa theo đó, bạn muốn mọi người dùng ba từ nào để nói về mình?

Ba từ đầu tiên mô tả thương hiệu hiện tại của bạn, theo chính bạn nhận thấy nó. Ba từ tiếp theo mô tả cách người khác nghĩ về bạn. Và ba từ cuối cùng mô tả những gì bạn mong muốn thương hiệu của bạn trở thành.

Nếu bạn thấy sự mất kết nối giữa mỗi nhóm từ, thì đó là một tín hiệu cho thấy rằng bạn cần đánh giá lại để xem mình có đang phù hợp với cách mọi người nhìn nhận về bạn không. Mục tiêu là để có câu trả lời cho cả ba câu hỏi tương tự nhau.

Tự nhận thức là bước đầu tiên để cải thiện và phát triển bản thân. Dành chút thời gian để xem xét những câu hỏi này và hãy tự đặt hẹn với mình để xem lại sau mỗi quý của năm.

Skills Bridge là công ty đào tạo cung cấp các chương trình phát triển kỹ năng cho các bạn trẻ, doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng các công ty đa quốc gia. Linh thành lập công ty với mục tiêu sử dụng 25 năm kinh nghiệm của mình cùng các chuyên gia khác trong nhiều lĩnh vực để hỗ trợ các bạn trẻ thành công trong sự nghiệp.
Để biết thêm chi tiết về các chương trình đào tạo và phát triển đa dạng hiện có của Skills Bridge, hãy truy cập link này.

Viết bởi

Có hơn 24 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, tiếp thị và vận hành. Những nội dung của Thái Vân Linh cung cấp các công cụ và cảm hứng nhằm giúp các bạn trẻ Việt Nam thăng tiến trong công việc và khám phá trọn vẹn tiềm năng của mình.