4 Bước Giúp Bạn Xác Định Giá Trị Nghề Nghiệp Cá Nhân

Có hai câu hỏi để biết một người có đang hạnh phúc trong công việc hay không: “Một, việc bạn đang làm có mang lại giá trị và ý nghĩa gì cho bạn hay không? Hai, mối quan hệ của bạn với những người xung quanh có tốt không?”

Giá trị nghề nghiệp thể hiện niềm tin của bạn về những điều mà bạn cho là quan trọng nhất trong công việc, sự nghiệp chuyên môn, là điều làm cho nghề nghiệp đó trở nên có ý nghĩa đối với bạn. Nói một cách đơn giản, giá trị nghề nghiệp là thứ định hướng và thúc đẩy bạn trong sự nghiệp. Có 3 nhóm giá trị nghề nghiệp phổ biến là:

💠 Giá trị nội tại – Intrinsic: mối quan hệ với đồng nghiệp, sự hỗ trợ, khả năng sáng tạo, khả năng giúp đỡ người khác.

💠 Giá trị bên ngoài – Extrinsic: chế độ đãi ngộ, quyền tự chủ, điều kiện làm việc, sự đảm bảo công việc, sự công nhận, uy tín trong công việc.

💠 Giá trị hình thành phong cách sống – Lifestyle: vị trí làm việc, sự cân bằng công việc – cuộc sống.

Những giá trị này sẽ hữu ích khi bạn quyết định chọn công ty hay vị trí công việc tiềm năng trong tương lai. Vì thế, bước xác định giá trị nghề nghiệp cá nhân là rất quan trọng.

Có 4 bước để xác định các giá trị nghề nghiệp của bạn:

Bước 1

Bạn cần lập ra danh sách các giá trị nghề nghiệp tiềm năng, rút gọn thành 10 điều bạn đánh giá cao nhất. Ví dụ cho danh sách giá trị nghề nghiệp của một người theo đuổi Ngành Quảng cáo có thể là:

Bước 2

Nhóm các giá trị tương tự lại với nhau và xếp hạng cho các giá trị bạn đã liệt kê theo thang điểm từ 1 đến 10. Trong đó, 1 là giá trị quan trọng nhất và 10 là điều bạn không đồng ý hoặc không quan tâm.

Bước 3

Xếp hạng từng giá trị công việc theo thứ tự quan trọng từ trên xuống dưới.

Bước 4

Chọn ra từ 3 - 5 giá trị có điểm số cao nhất và áp dụng chúng trong quá trình xây dựng sự nghiệp cá nhân.

Trước khi bạn có thể đưa ra quyết định về một công việc hoặc sự nghiệp mới, bạn nên biết giá trị nghề nghiệp của bạn là gì. Giá trị nghề nghiệp của bạn nên phù hợp với công việc và giá trị cốt lõi của công ty. Mỗi người tìm kiếm những giá trị khác nhau cho công việc, sự nghiệp của mình. Những điều quan trọng với người này chưa chắc đã có ý nghĩa với người khác. Vì thế, hãy tìm ra giá trị của riêng mình và không ngừng theo đuổi chúng để phát triển bản thân hơn nữa. Linh chúc bạn hiểu rõ mình muốn gì và tìm được công việc phù hợp nhất với những giá trị cá nhân của mình.

Skills Bridge là công ty đào tạo cung cấp các chương trình phát triển kỹ năng cho các bạn trẻ, doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng các công ty đa quốc gia. Linh thành lập công ty với mục tiêu sử dụng 25 năm kinh nghiệm của mình cùng các chuyên gia khác trong nhiều lĩnh vực để hỗ trợ các bạn trẻ thành công trong sự nghiệp.
Để biết thêm chi tiết về các chương trình đào tạo và phát triển đa dạng hiện có của Skills Bridge, hãy truy cập link này.

Viết bởi

Có hơn 24 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, tiếp thị và vận hành. Những nội dung của Thái Vân Linh cung cấp các công cụ và cảm hứng nhằm giúp các bạn trẻ Việt Nam thăng tiến trong công việc và khám phá trọn vẹn tiềm năng của mình.

Skills Bridge là công ty đào tạo cung cấp các chương trình phát triển kỹ năng cho các bạn trẻ, doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng các công ty đa quốc gia. Linh thành lập công ty với mục tiêu sử dụng 25 năm kinh nghiệm của mình cùng các chuyên gia khác trong nhiều lĩnh vực để hỗ trợ các bạn trẻ thành công trong sự nghiệp.
Để biết thêm chi tiết về các chương trình đào tạo và phát triển đa dạng hiện có của Skills Bridge, hãy truy cập link này.

Viết bởi

Có hơn 24 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, tiếp thị và vận hành. Những nội dung của Thái Vân Linh cung cấp các công cụ và cảm hứng nhằm giúp các bạn trẻ Việt Nam thăng tiến trong công việc và khám phá trọn vẹn tiềm năng của mình.


4 Bước Giúp Bạn Xác Định Giá Trị Nghề Nghiệp Cá Nhân

Có hai câu hỏi để biết một người có đang hạnh phúc trong công việc hay không: “Một, việc bạn đang làm có mang lại giá trị và ý nghĩa gì cho bạn hay không? Hai, mối quan hệ của bạn với những người xung quanh có tốt không?”

Giá trị nghề nghiệp thể hiện niềm tin của bạn về những điều mà bạn cho là quan trọng nhất trong công việc, sự nghiệp chuyên môn, là điều làm cho nghề nghiệp đó trở nên có ý nghĩa đối với bạn. Nói một cách đơn giản, giá trị nghề nghiệp là thứ định hướng và thúc đẩy bạn trong sự nghiệp. Có 3 nhóm giá trị nghề nghiệp phổ biến là:

💠 Giá trị nội tại – Intrinsic: mối quan hệ với đồng nghiệp, sự hỗ trợ, khả năng sáng tạo, khả năng giúp đỡ người khác.

💠 Giá trị bên ngoài – Extrinsic: chế độ đãi ngộ, quyền tự chủ, điều kiện làm việc, sự đảm bảo công việc, sự công nhận, uy tín trong công việc.

💠 Giá trị hình thành phong cách sống – Lifestyle: vị trí làm việc, sự cân bằng công việc – cuộc sống.

Những giá trị này sẽ hữu ích khi bạn quyết định chọn công ty hay vị trí công việc tiềm năng trong tương lai. Vì thế, bước xác định giá trị nghề nghiệp cá nhân là rất quan trọng.

Có 4 bước để xác định các giá trị nghề nghiệp của bạn:

Bước 1

Bạn cần lập ra danh sách các giá trị nghề nghiệp tiềm năng, rút gọn thành 10 điều bạn đánh giá cao nhất. Ví dụ cho danh sách giá trị nghề nghiệp của một người theo đuổi Ngành Quảng cáo có thể là:

Bước 2

Nhóm các giá trị tương tự lại với nhau và xếp hạng cho các giá trị bạn đã liệt kê theo thang điểm từ 1 đến 10. Trong đó, 1 là giá trị quan trọng nhất và 10 là điều bạn không đồng ý hoặc không quan tâm.

Bước 3

Xếp hạng từng giá trị công việc theo thứ tự quan trọng từ trên xuống dưới.

Bước 4

Chọn ra từ 3 - 5 giá trị có điểm số cao nhất và áp dụng chúng trong quá trình xây dựng sự nghiệp cá nhân.

Trước khi bạn có thể đưa ra quyết định về một công việc hoặc sự nghiệp mới, bạn nên biết giá trị nghề nghiệp của bạn là gì. Giá trị nghề nghiệp của bạn nên phù hợp với công việc và giá trị cốt lõi của công ty. Mỗi người tìm kiếm những giá trị khác nhau cho công việc, sự nghiệp của mình. Những điều quan trọng với người này chưa chắc đã có ý nghĩa với người khác. Vì thế, hãy tìm ra giá trị của riêng mình và không ngừng theo đuổi chúng để phát triển bản thân hơn nữa. Linh chúc bạn hiểu rõ mình muốn gì và tìm được công việc phù hợp nhất với những giá trị cá nhân của mình.

Skills Bridge là công ty đào tạo cung cấp các chương trình phát triển kỹ năng cho các bạn trẻ, doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng các công ty đa quốc gia. Linh thành lập công ty với mục tiêu sử dụng 25 năm kinh nghiệm của mình cùng các chuyên gia khác trong nhiều lĩnh vực để hỗ trợ các bạn trẻ thành công trong sự nghiệp.
Để biết thêm chi tiết về các chương trình đào tạo và phát triển đa dạng hiện có của Skills Bridge, hãy truy cập link này.

Viết bởi

Có hơn 24 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, tiếp thị và vận hành. Những nội dung của Thái Vân Linh cung cấp các công cụ và cảm hứng nhằm giúp các bạn trẻ Việt Nam thăng tiến trong công việc và khám phá trọn vẹn tiềm năng của mình.