Nhà đầu tư thực sự muốn gì? 🧐

Trong bài viết này, Linh sẽ chia sẻ về những gì mà các nhà đầu tư đang tìm kiếm khi họ nói chuyện với một công ty khởi nghiệp. Có rất nhiều bài viết cung cấp cho bạn lời khuyên về cách tạo ra một “pitch deck” và cách nói chuyện với các nhà đầu tư. Nhưng các nhà đầu tư thực sự muốn gì?

Chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc nói về những điều cơ bản - nhà đầu tư thực sự muốn gì khi họ nghe về bạn và công ty của bạn?

⭐️Về bạn và công ty của bạn⭐️

1. 📖 Câu chuyện khơi nguồn: Ý tưởng này được xuất hiện như thế nào? Từ đâu dẫn bạn đến việc muốn kinh doanh?

Những điều các nhà đầu tư muốn: một câu chuyện có lý do chính đáng cho cách bạn đạt được kết luận cuối cùng rằng thị trường hiện tại đang cần sản phẩm này. Nếu bạn gặp phải điểm “đau”, hãy mô tả vấn đề và các giải pháp bạn đã thử. Nếu ý tưởng xuất phát từ kinh nghiệm làm việc trước đây của bạn, hãy giải thích quá trình và các kỹ năng giúp bạn đủ điều kiện để điều hành công ty này. Chỉ cần chắc chắn rằng hành trình đến thời điểm này phát triển và hiểu được công việc tiếp theo nên làm như thế nào.

2. 🙋‍♀️🙆‍♀️🙋‍♂️Người sáng lập: Nếu có nhiều hơn một người sáng lập, bạn đã gặp nhau như thế nào, bạn quen nhau bao lâu và thời gian bạn đã làm việc cùng nhau? Nếu bạn là người sáng lập duy nhất, điều gì làm cho bạn đủ điều kiện để có thể một mình điều hành?

Những điều các nhà đầu tư muốn: lý tưởng nhất là nhóm khởi nghiệp có 2- hoặc 3- người. Trong trường hợp này, những người sáng lập nên có cùng ước mơ và biết rõ về nhau, và nên chứng minh điều này trong cuộc họp. Chia cuộc trò chuyện thành các chủ đề, ví dụ, một người sáng lập là người giỏi điều hành và người sáng lập khác là người chuyên về sản phẩm. Hãy chắc chắn rằng mỗi người có thể nói về lĩnh vực mà họ đảm nhiệm như một chuyên gia ở công ty. Và chứng tỏ rằng các bạn thực sự hợp và tôn trọng nhau - ủng hộ cho nhau về những ý tưởng và chắc chắn là đừng ngắt lời bạn mình.

3. 🔑 Vấn đề / giải pháp: Thể hiện nhu cầu thị trường bằng một ví dụ về người sẽ cần sản phẩm của bạn và trong tình huống nào.

Những điều các nhà đầu tư muốn: một chân dung khách hàng được xác định rõ ràng với một mô tả sản phẩm rõ ràng và dễ hiểu. Các nhà đầu tư thường đầu tư vào các công ty khởi nghiệp mà họ hiểu và có thể gia tăng giá trị. Nếu bạn có một sản phẩm có tính kỹ thuật cao hoặc khó hiểu, hãy đảm bảo tìm nhà đầu tư có nền tảng trong lĩnh vực đó. 
Ví dụ, các công ty công nghệ y tế nên tìm các nhà đầu tư có nền tảng khoa học hoặc các công ty blockchain nên nói chuyện với các nhà đầu tư đang đầu tư vào không gian. Điều này là để bạn không phải dành thời gian để giải thích các chi tiết kỹ thuật và bạn có thể dành nhiều thời gian hơn để giải thích điều gì làm cho công ty của bạn trở nên độc đáo. Hãy nhớ rằng khả năng của một nhà đầu tư khi quyết định việc đầu tư vào một lĩnh vực mà họ không am hiểu thì rất thấp. Vì vậy, hãy dành thời gian của bạn để nói chuyện với những người hiểu rõ về lĩnh vực của bạn.

Viết bởi

Có hơn 24 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, tiếp thị và vận hành. Những nội dung của Thái Vân Linh cung cấp các công cụ và cảm hứng nhằm giúp các bạn trẻ Việt Nam thăng tiến trong công việc và khám phá trọn vẹn tiềm năng của mình.


Nhà đầu tư thực sự muốn gì? 🧐

Trong bài viết này, Linh sẽ chia sẻ về những gì mà các nhà đầu tư đang tìm kiếm khi họ nói chuyện với một công ty khởi nghiệp. Có rất nhiều bài viết cung cấp cho bạn lời khuyên về cách tạo ra một “pitch deck” và cách nói chuyện với các nhà đầu tư. Nhưng các nhà đầu tư thực sự muốn gì?

Chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc nói về những điều cơ bản - nhà đầu tư thực sự muốn gì khi họ nghe về bạn và công ty của bạn?

⭐️Về bạn và công ty của bạn⭐️

1. 📖 Câu chuyện khơi nguồn: ý tưởng này được xuất hiện như thế nào? Từ đâu dẫn bạn đến việc muốn kinh doanh?

Những điều các nhà đầu tư muốn: một câu chuyện có lý do chính đáng cho cách bạn đạt được kết luận cuối cùng rằng thị trường hiện tại đang cần sản phẩm này. Nếu bạn gặp phải điểm “đau”, hãy mô tả vấn đề và các giải pháp bạn đã thử. Nếu ý tưởng xuất phát từ kinh nghiệm làm việc trước đây của bạn, hãy giải thích quá trình và các kỹ năng giúp bạn đủ điều kiện để điều hành công ty này. Chỉ cần chắc chắn rằng hành trình đến thời điểm này phát triển và hiểu được công việc tiếp theo nên làm như thế nào.

2. 🙋‍♀️🙆‍♀️🙋‍♂️Người sáng lập: nếu có nhiều hơn một người sáng lập, bạn đã gặp nhau như thế nào, bạn quen nhau bao lâu và thời gian bạn đã làm việc cùng nhau? Nếu bạn là người sáng lập duy nhất, điều gì làm cho bạn đủ điều kiện để có thể một mình điều hành?

Những điều các nhà đầu tư muốn: lý tưởng nhất là nhóm khởi nghiệp có 2- hoặc 3- người. Trong trường hợp này, những người sáng lập nên có cùng ước mơ và biết rõ về nhau, và nên chứng minh điều này trong cuộc họp. Chia cuộc trò chuyện thành các chủ đề, ví dụ, một người sáng lập là người giỏi điều hành và người sáng lập khác là người chuyên về sản phẩm. Hãy chắc chắn rằng mỗi người có thể nói về lĩnh vực mà họ đảm nhiệm như một chuyên gia ở công ty. Và chứng tỏ rằng các bạn thực sự hợp và tôn trọng nhau - ủng hộ cho nhau về những ý tưởng và chắc chắn là đừng ngắt lời bạn mình.

3. 🔑 Vấn đề / giải pháp: thể hiện nhu cầu thị trường bằng một ví dụ về người sẽ cần sản phẩm của bạn và trong tình huống nào.

Những điều các nhà đầu tư muốn: một chân dung khách hàng được xác định rõ ràng với một mô tả sản phẩm rõ ràng và dễ hiểu. Các nhà đầu tư thường đầu tư vào các công ty khởi nghiệp mà họ hiểu và có thể gia tăng giá trị. Nếu bạn có một sản phẩm có tính kỹ thuật cao hoặc khó hiểu, hãy đảm bảo tìm nhà đầu tư có nền tảng trong lĩnh vực đó. 
Ví dụ, các công ty công nghệ y tế nên tìm các nhà đầu tư có nền tảng khoa học hoặc các công ty blockchain nên nói chuyện với các nhà đầu tư đang đầu tư vào không gian. Điều này là để bạn không phải dành thời gian để giải thích các chi tiết kỹ thuật và bạn có thể dành nhiều thời gian hơn để giải thích điều gì làm cho công ty của bạn trở nên độc đáo. Hãy nhớ rằng khả năng của một nhà đầu tư khi quyết định việc đầu tư vào một lĩnh vực mà họ không am hiểu thì rất thấp. Vì vậy, hãy dành thời gian của bạn để nói chuyện với những người hiểu rõ về lĩnh vực của bạn.

Viết bởi

Có hơn 24 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, tiếp thị và vận hành. Những nội dung của Thái Vân Linh cung cấp các công cụ và cảm hứng nhằm giúp các bạn trẻ Việt Nam thăng tiến trong công việc và khám phá trọn vẹn tiềm năng của mình.


Mời bạn xem các bài viết liên quan

Làm Gì Khi Bạn Không Đủ Tiền Để Bắt Đầu Kinh Doanh?
LÀM GÌ KHI BẠN KHÔNG ĐỦ TIỀN ĐỂ BẮT ĐẦU KINH DOANH?
Cách Để Tạo “Tư Duy Phát Triển” Cho Startup Của Bạn
Cách Để Tạo “Tư Duy Phát Triển” Cho Startup Của Bạn Skills Bridge là công ty đào tạo cung cấp...
Doanh Nghiệp Của Bạn Đã Sẵn Sàng Hồi Phục Sau Covid?
Doanh Nghiệp Của Bạn Đã Sẵn Sàng Hồi Phục Sau Covid? Skills Bridge là công ty đào tạo cung cấp...